Permske rěče

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

Permske rěče je skupina finougriskich rěčow, ale tež uralskich rěčow. Po Madźaršćinje eksistuje z tuteje skupiny najstarše teksty finougriskeje rěčneje swójby. Staropermjakiske pismowstwo je w druhej połojcy 14. lětstotka (we 18. lětstotku so rozpušćowało) eksistowało.

Permske rěče su so z finskeje rěčneje hałuzy najprjedy rozdźělowałe. Dokelž přewzaća čuwašćiny w udmurtišćinje kaž tež w syrjenišćinje a permjakšćinje eksistuja, je wot toho wuchadźeć, zo su Permierjo za čas knjejstwa Wolgowych Bołharjo hišće jednotu tworili.

Dźělenje[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]


Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije