K wobsahej skočić

Předłoha:Infokašćik kupa

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Infokašćik kupa
Wobdźěłać
p  d  w


Dokumentacija Dokumentacija

Tuta předłoha twori infokašćik za kupy.

Kedźbu

Za skupiny kupow prošu wužiwaj předłohu {{infokašćik skupina kupow}}.

Žórło

Nowa syntaksa
{{Infokašćik kupa
| mjeno     =
| mjeno serbske =
| mjeno swójske =
| wobraz1    =
| wopis wobraza1 =
| wobraz2    =
| wopis wobraza2 =
| wodźizny    =
| skupina kupow =
| šěrina     =
| dołhota    =
| region-ISO   =
| mapa1     =
| dołhosć    =
| šěrokosć    =
| přestrjeń   =
| wyšina     =
| wysokosć    =
| hłowne městno =
| wažne městno  =
| teritorij   =
| wobydlerstwo  =
| lěto      =
| zarjadnistwo  =
| wotkryće    =
}}
Stara syntaksa
{{Infokašćik kupa 
| mjeno serbske = 
| mapa     = 
| połoženje   =
| skupina kupow =
| koordinaty  = 
| přestrjeń   = 
| wysokosć   = 
| stat     = 
| chorhoj    =
| teritorij   = 
| wobydlerstwo =
| lěto     = 
| wobraz    =
| šěrokosć wobraza =
| podpis    =
| wažne městno =
}}

Parametry

Nuzne parametry

 • mjeno serbske a mjeno swójske abo jenož mjeno
 • połoženje abo wodźizny — połoženje kupy, tuž morjo, zaliw, jězor atd. Po móžnosći přidaj dwě połoženi, jedne powšitkowne a jedne bóle dokładne
 • přestrjeń — přestrjeń kupy w km². Jednota km² so wot předłohi awtomatisce přidaja.
 • stat — ke kotrymž kupa słuša.
  • chorhoj — chorhoj stata. (jenož za porjeńšenje) Jeli wužiwaš předłohu {{Chorhoj}} za to, přidaj prošu jako druhi parameter wysokosć wot 25px. Na př. {{Chorhoj|Grjekska|25px}} přinjese Grjekska. Druhe předłohi za chorhojow su w kategoriji Kategorija:Předłoha:Chorhoj.
 • wobydlerstwo — wobydlerstwo kupy. Jeli kupa je njewobydleny, prošu kursiwnje njewobydleny pisaj.

Nowe parametry

 • šěrina a dołhota — geografiske koordinaty (Ale tam pomocna předłoha wjace njeje nuzna!)
  • region-ISO — kode za region, dźělny stat atd.
  • poziciska mapa — druha mapa, jeli mapa z pomocu parametra region-ISO njeje hódna. Jeli wón ma hódnotu žana, potom so žana mapa njejewi.

Stary parameter

 • koordinaty — geografiske koordinaty, po móžnosći z pomocu předłohi {{Coor}} abo {{Koord}}.

Nic na kóždy pad nuzne (opcionalne) parametry

 • mapa — mórska mapa (přehladna karta), na kotrejž kupa je zwobraznjana. Kupowu mapu sam prošu nic dodaj do tuteje Infokašćika. Jenož datajowe mjeno pisaj (na př. «map.jpg»).
  • wopis mapy - definuje tekst, kotryž mapu wopisuje.
 • mapa1 — mórska mapa. Jenož datajowe mjeno pisaj (na př. «map.jpg»).
  • wopis mapy1 — definuje tekst, kotryž druhu mapu (mapa2) wopisuje.
 • mapa2 — mórska mapa. Jenož datajowe mjeno pisaj (na př. «map.jpg»).
  • wopis mapy2 — definuje tekst, kotryž druhu mapu (mapa2) wopisuje.
 • dołhosć — maksimalna dołhosć kupy.
 • šěrokosć — maksimalna ̌ šěrokosć kupy.
 • wyšina — mjeno najwyšeho městna kupy
  • wysokosć — najwyše městno kupy w m. Jenož přidaj čisło, jednota so awtomatisce přidaja.
  • wysokosć-poćah — poćah wysokosće k potrjechenemu krajej
 • teritorij — teritorij/region stata/kraja, w kotrymž kupa leži. (na př. Meck-Pom za kupu Rügen). Nic nuzne, jeli cyły stat na kupje leži, na př. Cypern.
 • skupina kupow — ke kotrej skupinje kupow słuša kupa.
 • lěto — lěto ludličenja.
 • wobraz — Datajowe mjeno wobraza.
  • šěrokosć wobraza — šěrokosć wobraza w pikselach.
  • podpis — podpis wobraza
 • hłowne městno — hłowne městno abo samo hłowne město kupy
 • wažne městno - wažne městno. Móžeš tež z pomocu předłohi {{ref-mix}} atd. rěč sydlišća mjenować.
 • stat2 — stat, ke kotrymž druhi dźěl kupy
  • chorhoj2 — chorhoj druheho stata.
 • stat3 — stat, ke kotrymž třeći dźěl kupy
  • chorhoj3 — chorhoj třećeho stata.

Nowej parametraj

 • zarjadnistwo — ke kotremu teritoriju słuša kupa po zarjadnistwje
 • wotkryće — hdy bu kupa wotkryta.

Přikładaj

Hydra
połoženje Egejske morjo
Zaliw Saronikos
stat Grjekska
37.3523.4666666666671234
Infokašćik kupa na karće Grjekskeje
Infokašćik kupa na karće Grjekskeje
DEC
přestrjeń 64,4 km²
najwyše městno 1.234 m
Teritorij Attika
wobydlerstwo 1.980 (2011)
31 wob./km²
Wobdźěłać
p  d  w
{{Infokašćik kupa 
| mjeno serbske = Hydra 
| połoženje = [[Egejske morjo]] <br /> [[Zaliw Saronikos]] 
| šěrina = 37/21/0/N
| dołhota = 23/28/0/E
| region-ISO = GR
| přestrjeń = 64.4 
| wysokosć = 1234
| stat = [[Grjekska]] 
| chorhoj = {{Chorhoj|Grjekska|25px}} 
| teritorij = [[Attika (grjekski region)|Attika]]
| wobydlerstwo = 1980
| lěto = 2011
}}


{{Infokašćik kupa
|mjeno serbske=Irska
|mjeno swójske=Ireland {{ref-en}}, Éire {{ref-ga}}
|połoženje=[[Atlantiski ocean]]
|šěrina=53/27/44/N
|dołhota=7/45/45/W
|region-ISO=IE/GB-NIR
|dołhosć=450
|šěrokosć=260
|přestrjeń=84421
|wyšina=[[Carrauntoohil]]
|wysokosć=1041
|wysokosć-poćah=
|stat=[[Irska]]
|chorhoj={{Chorhoj|Irska|25px}}
|stat2=[[Sewjerna Irska]]
|skupina kupow=[[Britiske kupy]]
|wobydlerstwo=6197100
|lěto=2008
|wažne městno=[[Dublin]]
|mapa=Ireland.A2003004.jpg
|mapa2=LocationIslandIreland.png
}}Jeli maš prašenje k tutej předłoze, da so móžeš na stronje Wikipedija diskusija:Projekt za předłohi prašeć.


Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije