K wobsahej skočić

Předłoha:·

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Dokumentacija Dokumentacija

To je předłoha za tołsty srjedźny dypk, wupada kaž to: " · ".

Wona funguje podobnje kaž html+wiki markup sekwenca " '''·''' ". To je, njełamaca prózdnota, tołsty srjedźny dypk a normalna prózdnota.

{{dot}} a {{middot}} sposrědkujetej sem a so móžetej wužiwać kaž alternatiwnej mjenje za tutu předłohu.

Tuta předłoha so powšitkownje wužiwa za dypkowane lisćiny, ale tež za wotkazowe lisćiny w nawigacijowych kašćikach. (Za lisćiny, kotrež maja pismowu wulkosć (jendźelsce font-size 80%) abo mjeńšu hač normalnu pismowu wulkosć, tołsty srjedźny dypk "·" nastanje přemałki. Potom wužiwaj bullet "•" město toho.)

Tuta předłoha so wužiwa, jeli chceš něšto mjeńše hač bullet "•", ndash "–" abo mdash "—".

Normalne wužiće

Poručene wužiće je wužiwać žanu prózdnotu před předłohu a jednu prózdnu po předłoze, kaž na př.:

[[sól]]{{·}} [[popjer]]

Předłoha so móže tež wužiwać bjez prózdnoty po njej, ale potom kode njełama w redigowanskym woknje tak činjo redowanje ćeše. Kaž na př.:

[[sól]]{{·}}[[popjer]]

Wobaj přikładaj zwobraznja jednu prózdnu na woběmaj bokomaj dypka, kaž na př.:

sól · popjer

Jeli wono łama potom łamanje přińdźe po dypku, nic před tym, kaž př.:

sól ·
popjer

Za dołhe dypkowe lisćiny kóždy zapisk lisćiny so móže na swójsku linku zasadźić, bjez prózdnoty mjezy kóždym zapiskom a předłohu. Kaž na př.:

 [[sól]]{{·}}
 [[popjer]]{{·}}
 [[curry]]{{·}}
 [[safran]]

(Njeje wažne, hač njejsu abo su prózdnoty na kóncu linkow, po předłohach.)

Kaž před tym so zwobraznja jednu prózdnotu na woběmaj bokomaj dypka, kaž na př.:

sól · popjer · curry · safran

A jeli wono łama, potom łamanje přińdźe po jednym dypku, nic před tym, kaž na př.:

sól · popjer ·
curry · safran

Jeli so wužiwa předłoha zo by dźěliła swoło w kursiwnym pismje (předewšěm lisćiny wuměłskich twórbow w nawigaciskich lajstach), zasadź ju nutř kursiwnych zo by z prawymi prózdnotami na woběmaj bokomaj zwobraznili. Přirunaj:

''[[Sól]]''{{·}} ''[[Popjer]]''
''[[Sól]]{{·}} [[Popjer]]''

(To tež polěpšić krótkosć a jasnosć koda.)

Problemy při wužiću

Zasadźo jednu abo wjace prózdnotow před předłohu wuskutkuje zo by zwobrazniło rozdźělnje, kaž tute přikłady:

[[sól]] {{·}}[[popjer]]
[[sól]]   {{·}}[[popjer]]
[[sól]] {{·}} [[popjer]]
[[sól]]   {{·}}   [[popjer]]

Potom so zwobrazni z dwěmaj prózdnotomaj před dypkom, a jednu po tym, kaž na př.:

sól  · popjer

A jeli so łama, potom so před dypkom łama, kaž na př.:

sól
· popjer

Alternatiwnje   so móže přidać před a po předłohu zo by tworili přidate wotstawki wokoło srjedźneho dypka.

Techniske detaile

Prózdnota před dypkom je njełamaca prózdnota. To woznamjenja, so njełama a njespadnje hromadźe z normalnymi prózdnotami, kotrež přińdu před předłohu.

Prózdnota po dypku je normalna prózdnota. To woznamjenja, so łama (dowoli linkowe łamanja) a spadnje hromadźe z normalnymi prózdnotami, kotrež přińdu po předłohu, zo by jednotliwu prózdnotu tworiło.

Pod wěstych wuměnjenjach dypkowe wotkazowe lisćiny njefunguja. Wone snadź dóstanu njewočakowace linkowe łamanja abo wone snadź so ćehnju wonka kašćika w kotrymž je wobsahuje. Jendźelska instrukcija en:Wikipedia:Line break handling wujasni, jeli to so stanje a kak so to porjedźa.

Referencowa lisćina wo dypkowej wulkosći

· <small> middot
· middot
· <small> bold middot
· bold middot
<small> bullet
bullet
bold bullet
ndash
mdash

Hlej tež

Ekistuja wjacore druhe předłohi z podobnej funkcionalnosću:

  • Předłoha:Tn – Bullet "•" so zwjetša wužiwa za dypkowe lisćiny, kotrež małke pismowe wulkosće wužiwaja.
  • {{ndash}} – Ndash "–" je krótka smuha.
  • {{mdash}} – Mdash "—" je dołha smuha.
  • Předłoha:Tn – Za rědku nachilenu smužku "/" w lisćinach.

Jeli činiš dypkowe lisćiny snadź potrjebuješ słowowe łamanje (linkowe łamanje) wobjednawać:

  • {{nowraplinks}} – Zadźěwa łamanju znutřka wotkazow a jenož dowoli łamanja mjezy wotkazami a w normalnym teksće, jara wužitny za wotkazowe lisćiny a lochko wužiwać.
  • {{nowrap begin}} – Zadźěwa łamanju w tekstach a wotkazach. For the really tricky wrapping cases when you need full control, for instance in very complex link lists.
  • en:Wikipedia:Line break handling – Jendźelska instrukcija detailisce kak so linkowe łamanja we Wikipedijach wobjednawaja.

Jeli maš prašenje k tutej předłoze, da so móžeš na stronje Wikipedija diskusija:Projekt za předłohi prašeć.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije