Mikławš Kral

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

Mikławš Kral (němsce Nikolaus Krahl; * 30. junija 1791 w Ćemjercach, † 1812 abo pozdźišo w Ruskej) bě serbski ludowy herc.

Narodźi so jako syn žiwnosćerja w Ćemjercach pola Budyšina a wopytowaše ludowu šulu w měsće. Jako młodostny dósta wulke serbske husle darjene a nawukny na nich hrać – najprjedy jako awtodidakt a pozdźišo pola ludoweho herca Kóče z Kukowa. Jako herc na kwasach sta so tak mjenowany „rjany Mikławš“ z woblubowanym huslerjom, hraješe pak tohorunja na trompeće. Tohodla powołachu jeho do kralowsko-sakskich „leibtrabantow“, z kotrymiž dyrbješe 1812 jako 21-lětny z Napoleonowym wójskom do Ruskeje ćahnyć. Wottam so hižo njewróći.

W Kralowym wobsydstwje bě wobšěrna rukopisna notowa kniha z 99 serbskimi a 27 němskimi ludowymi spěwami kaž tež 44 serbskimi rejemi a 12 kwasnymi spěwami, kotruž bě jemu najskerje njeznaty zastupjer serbskeje měšćanskeje inteligency přepodał. Kniha, kotraž nasta wokoło 1780–1790, je hódnotny dokument hornjołužiskeje ludoweje hudźby a bu 1874 wot Michała Hórnika jako Kralowy huslerski spěwnik do knihownje Maćicy Serbskeje zarjadowana.

Literatura[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

  • Jan Raupp: Das Krahlsche Geigenspielbuch als deutsche Volksliedquelle. W: Lětopis C 5 (1961/62), str. 128–37
  • tóns.: Kralowy huslerski spěwnik – Budyski hudźbny rukopis 18. lětstotka. W: Rozhlad 32 (1982), čo. 7/8, str. 264–166
  • tóns.: Das Kralsche Geigenspielbuch – eine Budissiner Liederhandschrift des 18. Jahrhunderts. VEB Domowina-Verlag, Bautzen 1983.

Žórło[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

  • Jan Rawp: Kral, Mikławš. W: Jan Šołta, Pětr Kunze, Franc Šěn (wud.): Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow. Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 1984, str. 287
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije