Merzdorf

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

Němske mjeno Merzdorf maja wjacore sydlišća:

w Braniborskej
w Sakskej
w Pólskej
w Čěskej
Symbol wjacezymslnosće Tuta strona wjacezmyslnosće naliči nastawki z podobnym pomjenowanjom.
Jeli je će interny wotkaz na tutu stronu posrědkował, sy prošeny wotkaz změnić, zo by bjezposrědnje k prawemu nastawkej wjedł.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije