K wobsahej skočić

Meridian (astronomija)

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Meridian je jako oranžowy kruh zarysowany. O steji za stejnišćo wobkedźbowarja, P je wyši njebjeski čop. E markěruje za wobkedźbowarja na sewjernej połkuli zapadny!! směr, W porno tomu wuchodny!! směr a Z pokazuje na cenit, tuž na dypk padorunje nad wobkedźbowarjom.

Meridian abo dokładnišo tež njebjeski meridian (łaćonsce circulus meridianus = připołdniši kruh) je w astronomiji wubrany imaginarny wulki kruh na njebjeskej kuli, wotwisny wot pozicije wobkedźbowarja na zemskim powjerchu. Wobsahuje sewjerny a južny dypk wobzora, sewjerny a južny njebjeski čop kaž tež cenit a nadir. Meridian steji nimo toho padorunje na lokalnym wobzoru wobkedźbowarja.

Wobzor wotpowěduje tu, cyle w astronomiskim zmysle, imaginarnej wobzorowej liniji, tohorunja wulki kruh na njebjeskej kuli.

W meridianje docpěwaja wšě hwězdy swoju najwjetšu wysokosć (wyša kulminacija) a dwanaće hodźin hwězdneho časa pozdźišo swoju najmjeńšu. Při tym so z meridianom často, zjednorjene, jenož štwórćkruh mjez cenitom a južnym wobzorom (na sewjernej połkuli) resp. sewjernym wobzorom (na južnej połkuli) měni a wobhladuje, kotryž je za kulminaciske wobkedźbowanja wažny.

Měnja-li so stopjeń dołhosće wobkedźbowanskeho stejnišća, da měnja so tež přeběh njebjeskeho meridiana.

Hlej tež[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije