K wobsahej skočić

Nadir

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Diagram pokazuje poćahi mjez cenitom, nadirom a wobzorami: Nadir a cenit stej přećiwočopaj.

Jako nadir (z arabšćiny: نظير = naẓīr "nawopačne, podobizna") so w geometriji a w njebjeskej nawigaciji stopka wyški woznamjenja, kotraž cenitej napřećo leži. Nadir leži na podlěšenju lotoweho směra dele a móže jako směrowe podaće tež za lotowy směr stać. Nadir je wažny dypk na jednotnej kuli za sferisku astronomiju a trigonometriju.

W geodeziji a fotogrametriji so wysokostne kuty druhdy na nadir poćahuja. Město wo cenitowym kuće abo cenitowej distancy rěci so potom wo nadirowej distancy.

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije