K wobsahej skočić

Měrćin Bałcar

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

Měrćin Bałcar (němsce Martin Baltzer; * 9. nowembra 1711 w Baćonju, † 5. měrca 1785 w Grunauje) bě serbski katolski farar a awtobiograf.

Narodźi so jako syn Baćońskeho roboćana a wopytowaše wot 1724 do 1728 łaćonsku šulu w čěskim Chebje a po tym do 1729 seminar jezuitow w Chomutovje. Wot 1732 do 1735 bě chowanc Serbskeho seminara w Praze, hdźež wopytowaše najprjedy hač do 1734 gymnazij, před tym zo studowaše w lětomaj 1734/35 logiku, filozofiju a teologiju. Dokónči swój studij w Olomoucu.

Po nawróćenju do Łužicy bě wot 1738 do 1746 z kapłanom w Lubanju a wot 1746 do 1749 w Jawerniku pola Zhorjelca. Wot 1749 hač do swojeje smjerće w lěće 1785 skutkowaše jako farar w Grunauje (dźensa Krzewina pola Bogatynje).

Bałcar zawostaji tři wobšěrne rukopisne dźeniki, kotrež su wažne stawizniske a kulturnostawizniske žórła. Jedyn nadeńdźe so w farskim archiwje w Jawerniku a dwaj w Krzewinje.

  • Rudolf Kilank: Bałcar, Měrćin. W: Jan Šołta, Pětr Kunze, Franc Šěn (wud.): Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow. Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 1984, str. 36
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije