K wobsahej skočić

Lipa Serbska

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Titulna strona Lipy Serbskeje z lěta 1876.

Lipa Serbska. Časopis młodych Serbow. bě serbski časopis młodoserbskeho hibanja, kotryž wuchadźeše měsačnje wot nazymy 1876 hač do 1881. Wón měješe wobsahi ze wšelakich studentskich towarstwow – kaž na přikład Praskeje Serbowki a Budyskeho Lubina – z wjesnymi towarstwami zwjazać.

Na prěnjej schadźowance serbskich studentow 1875 w ChrósćicachJakub Bart do wustawkow za studentske schadźowanja zapisać dał:

„Zo bychu so sobustawy ćim bóle za serbstwo zahorjeli, ma nowina załožena być, do kotrejež bychu jednotliwe towarstwa najrjeńše dźěła zapisować móhłe.“

Lěto pozdźišo wuchadźa prěnje čisło Lipy Serbskeje pod hłownym redaktorstwom Arnošt Muka w Lipsku. W lěće 1877 dojednachu so studenća na Bukečanskej schadźowance, zo wukonja Jakub Bart w Praze dźěło redaktora, mjeztym zo přewza Muka zamołwitosć za wudawaćelstwo. Muka postara so wo to, zo so časopis pola Smolerja w Budyšinje ćišći, hdźež bě Jurij Nowak zamołwity za nakładnistwo. Wot 1878 do 1880 přewza Smoler dla pjenježnych problemow časopisa sam redaktorstwo a hłownu zamołwitosć, kotruž potom zaso Bartej přepoda. Dalši soburedaktor bě Jan Arnošt Holan.

Wulka popularnosć Lipy Serbskeje wuskutkowaše so tež negatiwnje na ličbu abonentow stareho Smolerjoweho Łužičana. Dwaj časopisaj běštej po zdaću přewjele za wobmjezowane móžnosće serbskeje inteligency. Tak dojednaštaj so Muka a Bart w nazymje 1881 na zjednoćenje wobeju časopisow a załožichu 1882 Łužicu jako jeju naslědnik, kiž pak předewšěm studentskeje podpěry zhubi.

Žórło[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

  • Měrćin Völkel: Serbske nowiny a časopisy w zašłosći a w přitomnosći. Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 1984.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije