K wobsahej skočić

Humboldtowa uniwersita

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Frontalny napohlad hłowneho twarjenja Pod lipami 6
Emblem uniwersity

Humboldtowa uniwersita w Berlinje (skrótka HU Berlin, němsce Humboldt-Universität zu Berlin, 1828–1945: Friedrich-Wilhelm-Universität) bu 1809 wot pruskeho krala Bjedricha Wylema III. jako uniwersita w Berlinje załožena a zahaji w lěće 1810 wučbu. Najwjetša a najstarša wysoka šula w němskej stolicy je wot 1949 po wučencomaj Wilhelmje a Alexanderje von Humboldće pomjenowana. Wona ma swoje hłowne sydło w palaisu princa Heinricha na dróze Pod lipami w měšćanskim dźělu Mitte.

HU Berlin słuša k 20 najwjetšim wysokim šulam w Němskej a najsławnišim uniwersitam po wšěm swěće. 2019 bu we wobłuku strategije ekscelency jako zarjadnišćo Berlinskeje University Alliance (hromadźe z FU Berlin, TU a Charité) Zwjazka a krajow do druheje spěchowanskeje linije přiwzata, po tym zo bě hižo 2012 za ekscelentnu uniwersitu pomjenowana.

Hač do lěta 2020 buchu cyłkownje 56 nošerjow Nobeloweho myta z Humboldtowej uniwersitu asociěrowani. Mjez nimi su absolwenća uniwersity kaž tež dołholětni akademiscy čłonojo fakultow abo z HU zwjazanych slědźenskich organizacijow.

W lěće 2018 měješe Humboldtowa uniwersita wjace hač 43.000 studentow a nimale 4.000 sobudźěłaćerjow, mjez nimi 461 profesorow.

K serbskim studentam a doktorandam Humboldtoweje uniwersity słušachu mjez druhim Alfred Krawc, Jan Rawp, Hinc Šewc, Měrćin Kasper, Detlef Kobjela a Dietrich Šołta. Frido Mětšk tu habilitowaše a Pawoł Nedo bě wot 1964 tuhdyši profesor za ludowědu.

Wotkazaj[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

 Commons: Humboldt-Universität zu Berlin – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije