K wobsahej skočić

Diskusija z wužiwarjom:Jan Sapák

Seiteninhalte werden in anderen Sprachen nicht unterstützt.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

Witaj do hornjoserbskeje wikipedije. --Tlustulimu (diskusija) 23. junija 2012, 15:14 (CEST) - Tlustulimu[wotmołwić]

Dobry dźeń, Jano. Runje porjedźich tekst na twojim wužiwarskim stronje. Dwě słowje "jest" a "i" njeeksistujetej w hornjoserbšćinje, ale w pólšćinje. Nimo toho "Jano" je wokatiw twojeho mjena. Postrowy --Tlustulimu (diskusija) 23. junija 2012, 15:19 (CEST)[wotmołwić]

Witaj Jano. Mam prašenje k nastawkej Lukavec.

Druhi wotstawk započina so ze słowami: Lukavec je jenož jedna wjes a gmejna w Čěskej, hdźež jutrowne jěchanje .... Što woznamjenja tu wuraz jenož jedna wjes?

  1. je jenož jedna wjes w Čěskej, hdźež je jutrowne jěchanje?
  2. zo Lukavec je jenož wjes, a nic město: W tutym padźe by wužiwanje słowa jedna wopak było.
  3. zo Lukavec je jenož jedna mjez wjele wsami, hdźež je jutrowne jěchanje
  4. abo wužiwaš jedna jako njewobmjezowany artikl. To w spisownej rěči korektne njeje.

Postrowy, --Michawiki (diskusija) 25. junija 2012, 00:11 (CEST)[wotmołwić]

Dobry dźen Michawiki, dźakuju so. Lukavec je jenož jedna wjes w Čěskej, Morawě a Šleskej hdźež je jutrowne jěchanje! 25. junija 2012, 09:11 (CEST)Jan Sapák (diskusija)

Witaj Jano. Namjetuju, zo wužiwaš jenička město jenož jedna. Potom je zmysł twojeho wuprajenja jasny. -- Pódla prajene, hdźe sy tak derje hornjoserbšćinu wuknył? Postrowy, --Michawiki (diskusija) 25. junija 2012, 13:15 (CEST)[wotmołwić]
OK, Nó derje, Akceptuju. Zamołwi so.

Njejsym wědźeł zo hornjoserbska wikipedija ma numerus clausus. Nepřinjeselo mje na mysličku, zo Jošt Morawski je jenož „čěski tema“(?). Přeju hornjoserbskej wikipediji, wjele samsnych žórłow, wjela wotrjadnych artiklow, bohatu encyklopedičnu předstajiwosć, wjela prócovarow (zahorjencow) a wuspěšny přichod. Dźakuju so. Božemje Jan Sapák (diskusija) 26. junija 2012, 00:01 (CEST)[wotmołwić]

Hlej moju wotmołwu na wužiwarskej stronje J. budissin. Postrowy, --Michawiki (diskusija) 26. junija 2012, 13:28 (CEST)[wotmołwić]

Nastawk Maćij Wjacław Jakula[žórłowy tekst wobdźěłać]

Witaj Jano. Sym runje nastawk Maćij Wjacław Jakula přehladał. Sady wotrězka Tworjenje su mi njejasne, su tam tež někotre zmylki. Myslu sej, najlěpše je, zo podawaš tu čěski tekst a ja budu jón přełožować. Postrowy, --Michawiki (diskusija) 31. julija 2012, 21:16 (CEST)[wotmołwić]


Jakulovo nadání bylo tak výrazné a přirozené, že projevilo se již v dětství. Jeho postavy jsou tolik typické pro vrcholný barok v exaltovaném expresivním pohybu s výrazem plným náboženského pohnutí,což je zachyceno v kratičkém okamžiku (záblesku). Někdy jsou paže napřaženy do prostoru.

Dźakuje so (Tuta njepodpisana powěsć je wot Jana Sapáka, --Michawiki (diskusija) 1. awgusta 2012, 00:31 (CEST))[wotmołwić]

Tak, sym twój čěski tekst přełožił a mój přełožk zapisał a nimo toho někotre korektury na zbytku nastawka přewjedł. Postrowy, --Michawiki (diskusija) 1. awgusta 2012, 00:31 (CEST)[wotmołwić]

Witaj Jano. Dźe mi wo dołhu lisćinu wubranych dźěłow, kotrež sy w nastawku podał. Tuta lisćina je po mojim zdaću předołho. Zda so, zo wjele z podatych dźěłow nima ničo z Masarykom a jeho žiwjenjom a tworjenjom činić. Namjetuju, zo tutu lisćinu skrótšuješ - wobmjezuj so hłownje na dźěła wot Masaryka samoho a žórła, kotrež něšto wo nim, jeho žiwjenju a jeho tworjenju wuprajeja. Postrowy, --Michawiki (diskusija) 8. awgusta 2012, 16:00 (CEST)[wotmołwić]

Luby Michawiki,

Tuta listina so jenož dźela Masaryka. Tuta dźela so wot Masaryka, je nezdźěłal žadyn druhi. To je circa ½ jeho tworjenja. Ja bjeru Wikipediju jako žórło (dźela a bibliografia). To je hłowna słužba, nach meine meinung. Masaryk nebyl jenož prezident a politikar, won byl wurjadnje mjezynarodno respektowany wědnik, filosof a mysler. Ja mysle zo wona (listina) móže być słužbniwa za serbskich studentow stawizmi. Dźakuje so za korektury. Jan Sapák (diskusija) 9. awgusta 2012, 00:18 (CEST)[wotmołwić]

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije