K wobsahej skočić

Bjarnat Cyž

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

Bjarnat Cyž (němsce Bernhard Ziesch, * 4. róžownika 1951 w Měrkowje) je serbski politikar a domowinski funkcionar. Wukubłany diplomowy inženjer elektrotechniki sta so w lěće 1987 z prěnim bjezstronskim sekretarom zwjazkoweho předsydstwa Domowiny. Aferu wo kritiskich wuprajenjach studentowych nowin „Serbski student“ komentowaše Cyž w hodowniku 1988: „Praša so, hač móže nětko kóždy šmórać, štož wón chce a hač smy woprawdźe nuzowany, tajke něšto hišće rozšěrić.“[1] W běhu přewróta bu wón 17. nalětnika 1990 jako nowy předsyda zwjazka Łužiskich Serbow wuzwoleny. Přećiwny kandidat bě zastupjer serbskeho kulowateho blida Jan Malink. Jeho naslědnik jako předsyda Domowiny bě komponist Jan Pawoł Nagel. Wot lěta 1992 hač do decembra 2016 bě Cyž jednaćel organizacije.

Bjarnat Cyž je woženjeny a bydli w Nowej Jaseńcy. Cyžec swójba je jara aktiwna w serbskim zjawnym žiwjenju. Mandźelska Mónika je předsydka Zwjazka serbskich rjemjeslnikow a předewzaćelow, syn Pětr předsyda Zwjazka serbskich spěwarskich towarstwow. Wobaj staj tohorunja čłonaj zwjazkoweho předsydstwa Domowiny, kaž tež Cyžowy kuzenk Marko Hančik, kotryž bě nimo toho předsyda załožboweje rady Załožby za serbski lud mjez 2000 a 2003. Syn Michał je nawoda Sakskeho wukubłanskeho a wupruwowanskeho kanala w Budyšinje. Zapósłanča němskeho zwjazkoweho sejma Marja Michałkowa je Cyžowa sotra a bě předsydka załožboweje rady mjez 1995 a 1999.

Bjarnat Cyž je z čłonom prezidije organizacije FUEN a załožboweje rady Załožby za serbski lud.

Žórła[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

  1. Ludwig Elle: Die Domowina in der DDR, Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 2010, str. 236
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije