K wobsahej skočić

Wikipedija:Zawod

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
1. Zawod 2. Wjace wo wobźěłowanju 3. Wotkrywaj Wikipediju

Złož kedźbnosć na rajtark "wobdźěłać" nad nastawkom. We Wikipediji móžeš strony wobdźěłać, hdyžkuli chceš, njedźiwajo na to, hač sy přizjewjeny abo nic.

Što je Wikipedija?[žórłowy tekst wobdźěłać]

Wikipedija je encyklopedija, kotraž so wot wjele wužiwarjow zhromadnje spisuje. Wiele ludźi stajnje ju měnja, dodawajo wobsah a poprawjejo eksistowace nastawki. Wšě změny su w stawiznach nastawkow a na stronje aktualnych změnow. Wandalizmy kaž tež žorty so jara bórze wotstronja. Wopominaj hłownu zasadu, kotruž mamy w myslach – wo neutralnym stejišću. Wopominaj tež, zo njepisaš "z hłowy" – zo by Wikipedija wěryhódna była, znajomosće podawane w hesłach dyrbja přez spušćomne žórła podpěrane być.

Kak móžeš pomhać?[žórłowy tekst wobdźěłać]

Njeboj so wobdźěłowanja stronow we Wikipediji – wšitcy móža wobdźěłać. Pytaj we Wikipedije něšto, štož móžeš poprawić, pak we wobsahu pak tež w gramatice abo formatowanju a popraw to. Pohladaj tež štož nam pobrachuje. Bojiš so, zo Wikipediju poškodźiš? To njetrjebaš – to hodźi so přeco naprawić. Přidaj so nam, wobdźěłaj nastawki a pomhaj sobu, zo by so Wikipedija z najlěpšim žórłom w Interneće stała!

Wobdźěłowanje je jara jednore:

  1. Přeńdź na stronu hrajkanišćo (tam móžeš hrać a přepruwować, kak to so wuskutkuje).
  2. Klikń na wotkaz wobdźěłać horjeka na stronje.
  3. Napisaj něštožkuli.
  4. Klikń niže wobdźěłanskeho wokna na tłóčatko Přehlad pokazać, zo by změny před składowanjom pohladał, a jeli wšitko je w porjadku, klikń na tłóčatko Składować, zo bychu so twoje změny zachowali.

Sy testowanje skónčił? Wjace wo wobdźěłowanju zhonić >>

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije