Wikipedija:Korčma/Archiw/okt-dec 2006

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

Powšitkowne witanje

Na tutym městnje chcu so wutrobnje pola wšitkich wužiwarjow podźakować, kiž su w minjenym lěće sobu pomhali, tutón projekt na nohi stajić! Njebychmy dźěłać móhli bjez dźesatkow přizjewjenych a anomymnych wužiwarjow, kiž su najprjedy w testowej Wikipediji na meta, pozdźišo w t. mj. inkubatorje prěnje nastawki napisali, sej strukturu wumyslili a nam do rady dawali. Wosebity dźak słuša tež našim čěskim přećelam, kiž su horliwje při wěcy. Njech naša serbska Wikipedija rosće a budźe nam z wšědnej přewodźerku w boju wo skrućenje serbskeho sebjewědomja, wo zdźerženje serbskeho ludu! --Dundak 21:11, 9 October 2006 (CEST)

Serbski powjerch

Serbski powjerch smój z M. Wolfom sčiniłoj. Dataje leža drje hišće na druhim serweru, prócuju so pak, zo bychmy jón bórze do MediaWiki-software implementowali. Za to su wšak tak mjenowani wuwiwarjo (developer) trěbni, kotrychž čas je přeco chětro wobmjezowany. --Dundak 21:23, 9 October 2006 (CEST)

Dataje su nětko nahrate, wostanu hišće někotre bugfixes. Njebě při wudźěłanju powjercha zdźěla předwiźomne, kak so jednotliwe linky interfesja w zwisku wuskutkuja. --Dundak 10:47, 14. okt. 2006 (CEST)
  • Za pokiwy za porjedźenje zmylkow w powjerchu sym přeco dźakowny. Prošu je na tutej stronje zawostajeć! --Dundak 10:04, 19. okt. 2006 (CEST)

Please for support do bot flag for my bot. It's interwiki bot working on cs:, it does non-controversial automatic interwiki addiction, but his main domain is human assisted problematical interwiki (this operation is working on about 100 languages at same time, but maximal 10 pages per day).

This bot do standard interwiki addiction too, but only in the languages with bot flag.

I Think, an interwiki bot will be useful for such a small langage, because I can run it starting in your language too, and I can make for you list of articles without interwiki.

Bot is based on pywikipedia. Already with bot status (24 languages): cs, eo, sl, pl, de, sr, hr, da, en, el, es, it, sk, sh, vec, ro, no, ... (see here Awaiting for bot: some more languages, e.g. fi, pt, ar, ja...

If you have any question, please write it to my discuss page JAnDbot 12:56, 15. okt. 2006 (CEST) / JAn

  1. Support JAnDbot does a good job. --Dundak 04:12, 17. okt. 2006 (CEST)
  2. Support No problem. --Dezidor 18:24, 18. okt. 2006 (CEST)
Thanks, bot granted. I can now do for you complete interwiki test, including main namespace and categories and generate list of articles ithou interwiki. 62.245.83.203 15:12, 21. now. 2006 (CET) User:JAnDbot

Zwjazanje wobrazow

Prošu kak mam dać wobraz wopona Chomutova w nastawku Chomutov. Njewěsće něštó.(z čěskeje wikipediji)

Dźakuju so Česťa

Móžeš na přikład pola commons za tutym woponom pytać a jón potom ze syntaksu [[Image:Foo]] abo [[Wobraz:Foo]] do nastawka přewzać. Nadrobniše informacije wo druhich atributach, kiž móžeš wužiwać namakaš w čěskej Wikipediji pod Nápověda:Obrázky. Postrow --Dundak 22:05, 25. okt. 2006 (CEST)

Bitte um Hilfe

Da ich absolut kein obersorbisch schreiben kann und nur recht wenig verstehe (ca. 50%), brauche ich Eure Hilfe. Ich würde gern beim Aufbau mithelfen, z.B. Interwiki's setzen, Schablonen (Předłoha) anlegen, Bilder ergänzen usw. Es müßte aber jemand meine Beiträge säubern, d.h. teilweise ins Obersorbische übersetzen. Wie ich mitbekommen habe, schreiben hier auch einige tschechische Benutzer. Welche "Hilfssprache" (anstelle des Obersorbischen) soll ich verwenden, deutsch oder englisch oder russisch? --Obersachse 20:06, 21. now. 2006 (CET)

Překlad

Ahoj, mám dva problémy: 1. nemáte IRC kanál (jako irc://irc.freenode.net#cs-wikipedia), tudíž se nemám koho zeptat a 2. nemám hsb -> cs slovník, takže když něco překládám, tak jen tipuju. Petr K. z cswiki 85.160.190.175 18:45, 23. now. 2006 (CET)

„Wikipedia:“ nebo/oder/or „Wikipedija:“?

CS: Existuje tu taková nejednotnost v názvech stránek - jednou stránka začína na Wikipedia: jindy na Wikipedija:. Předpokládám, že Wikipedija: je správně a myslím, že by bylo třeba opravit to. Odsouhlasíme to? DE: Hier ist Uneinigkeit in den Namens der Seiten - einmal es heisst Wikipedia:…, einmal es heisst Wikipedija:… - Ich denke, dass Wikipedija:.. ist besser und dass jemand soll es korrigieren. Können wir es abstimmen? EN: There is a problem with names of sites of system - some start with Wikipedia:, some start with Wikipedija:. I think the second is better and we should correct it. Could we approve with it?

(Odpovězte mi klidně v/Antwort mir in/Answer me in: Hornoserbsce - that's OK) - UP3 00:05, 24. now. 2006 (CET)

Okay, Wikipedija. --Obersachse 00:36, 24. now. 2006 (CET)
Hotovo. Fertig. Complete. - UP3 00:00, 26. now. 2006 (CET)

Ale někdo by měl předělat to, že si systém stále myslí, že výchozí adresy jsou Wikipedia:… Třeba když ve speciálních stranách dáte Wšě nastawki (z prefiksom) nabízí to pouze „Wikipedia“.

Aber jemand soll es umarbeiten, dass System immer denkt, dass die Basisaddressen Wikipedia:… sind. Zum Beispiel: wann Sie in Spezialseiten an Wšě nastawki (z prefiksom) klicken, es bietet nur „Wikipedia:“ an.

UP3 00:15, 26. now. 2006 (CET)

Ně, prošu tak nic. Projektowy mjenowy rum je hišće „Wikipedia”, to dyrbja wuwiwarjo změnić. Sym tohodla dnja 4. nowembra bugreport spisał [1]. Dyrbimy nětko dočakać, hač so tón mjenowy rum přemjenuje a serbske pomjenowanje „Wikipedija” dóstanje. Z ruku njemóžemy ničo přesuwać, to pozdźišo njefunguje. --Dundak 02:46, 26. now. 2006 (CET)

Róčnicy?

Potřebuju vědět, jaký je nejlepší název pro kategorii, kde budou Kategorija:Rodź. 1569, Kategorija:Zemr. 1664 apod.

Ich möchte wissen, welcher Name für Kategorie, wo Kategorija:Rodź. 1569, Kategorija:Zemr. 1664 usw. sein werden, der best ist.

UP3 19:26, 26. now. 2006 (CET)

Formatowanje

Dobry wječor, ludźo. Wužimy w tutym wikipediji <font size="+1">tekst</font> abo <span style="font-size:1em;">tekst</span> resp. <span class="normalny">tekst</span>? Što wy mysliće wo tym? Ja radšo mam druhu wariantu na CSS. Nimo toho wot toho wotwisuje formatowanje předłohow, na přikład Předłoha:Stat. Wutrobny postrow --Tlustulimu 18:11, 21. dec. 2006 (CET)

Rjad mjezy narodnym mjenom a serbskim mjenom

Kajki rjad je preferowany, na přikład w předłoze Předłoha:Stat? Ja sym počał diskusiju w Diskusija k předłoze:Stat#Problemy dla wariable mjeno. Wutrobny postrow --Tlustulimu 18:11, 21. dec. 2006 (CET)

1. mjeno w statnim rěči
2. mjeno w serbšćinje.

--Obersachse 06:07, 22. dec. 2006 (CET)

Dobry dźeń, tutón rjad eksistuje w Wikipedijach w němčinje, alemanšćinje a jendźelskej rěči. Tež Wikipedijach w Aragonés a Asturian wužiwa tutón rjad abo jednolinkowje. Wutrobny postrow --Tlustulimu 10:56, 22. dec. 2006 (CET)

Wšěm wužiwarjam rjane/žohnowane hódy

  • Wjesole hódy a strowe nowe lěto!
  • Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr!
  • Veselé Vánoce a štastný nový rok!
  • Wesołych Świąt!
  • Gajan Kristnaskon!
  • Merry Christmas and a happy new year!

--Obersachse 09:17, 23. dec. 2006 (CET)

Dźakuju so za twoje přeća. Zwotkel ty wěš přeće w Esperantšćinje? Raduju, zo ty njeignoruješ tutu rjanu rěč. Wutrobne postrowy do wšech krajow w swěće. Korajn salutojn al ĉiuj landoj en la mondo. --Tlustulimu 17:11, 23. dec. 2006 (CET)


Předłoha:Babel ramik atd.

Dobru nóc, ludźo. Ja dźensa předłoze Předłoha:Babel ramik, Předłoha:Babel ramik-1 atd. dodach do předłoze wo rěčnych znajomosćach. Nětko my móžemy změnić barby za wšitke předłoze na samsnej rěčnej znajomosći přez změnu předłohow Předłoha:Babel ramik-1, Předłoha:Babel ramik-2, Předłoha:Babel ramik-3, Předłoha:Babel ramik-4, Předłoha:Babel ramik-N. Tuta ideja je z jendźelskeje, němskeje a esperantskeje wikipedijow. Prošu namjetować barby za rěčne niwowy -1 do -3, dokelž woni nětko maja samsne barby. Wutrobne postrowy --Tlustulimu 01:24, 25. dec. 2006 (CET)

Faktisko Faktisce nětko tu je barbowa šema z němskeje wikipediji. Njewěm, hač my mamy změnić tutu barbowu šemu. W esperantskej wikipediji wšitke rěčny niwow ma druhe barby. Wutrobne postrowy --Tlustulimu 01:38, 25. dec. 2006 (CET) Mały zmylk Wutrobne postrowy --Tlustulimu 14:01, 4. jan. 2007 (CET)
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije