K wobsahej skočić

True Jesus Church

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

"True Jesus Church" je njewotwisna cyrkej, kiž bu załožena w Pekingu (Chinska) w lěće 1917. Dźensa ma něhdze 1,5 milionow čłonow w 45 krajach a na šěsć kontinentach. Cyrkej słuša k Swjatkownej hałzy Křesćanstwa, kiž je w zažnym 20-tym lětstotku nastała. Jich zaměr je, wšitkim ludam Swjate sćenje prědować, prjedy hač přińdźe Jězus druhi raz na zemju. Dźesać hłownych elementow wěry tuteje cyrkwje su:

  1. Swjaty duch
  2. wukřćenje dorostłych
  3. wumywanje nohow
  4. swjate woprawjenje
  5. sabat
  6. Jězus Chrystus
  7. wumóženje
  8. cyrkej
  9. sudny dźeń
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije