K wobsahej skočić

Pomoc:Knihi

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Wućišćane knihi Wikipedije wot PediaPress

Tuta strona pokazuje, kak móžeš w třoch krokach indiwiduelnu knihu z nastawkow Wikipedije zestajić. Tak wutworjene knihi hodźa so jako Portable Document Format (PDF) sćahnyć abo jako ćišćane wudaće pola poskićowarja PediaPress skazać.

Z pomocu knižneje funkcije móže so kóždy wužiwar Wikipedije knihu z nastawkow Wikipedije po swojich přećach zestajić.

Krok 1 – Knižnu funkciju startować
Knižna funkcija Wikipedije startuje so přez dwě kliknjeni: Najprjedy na „Knihu wutworić“ nalěwo w menijowej lajśce, potom na zelene tłóčatko „Knižnu funkciju startować“:
Wobraz 1: „Knihu wutworić“
Wobraz 2: „Knižnu funkciju startować“

Jewi so nowa strona:

Krok 2 – Knihu z nastawkow zestajić
Wobraz 3: Přez kliknjenje na „Tutu stronu twojej knize přidać“ so nastawk, kotryž so runje we wobhladowaku pokazuje, knize přidawa.
Jewi so horjeka „Knižny generator“:
Móžeš nětko aktualnu stronu přez kliknjenje přidać (hlej wobraz 3).
Móžeš kóždu wotkazanu stronu přidać, hdyž pobywaš z pokazowakom myše nad wotkazom:
Wobraz 4: Stronu přidać, bjeztoho zo so pokazuje
Jewi so žołty kašćik z wotkazom (hlej wobraz 4). Hdyž na njón kliknješ, so wotkazana strona přida.
W napohledźe kategorijow móžeš wšě strony wěsteje kategorije swojej knize přidać.
Dokładna ličba stronow, kotrež su w knize, pokazuje so w knižnym generatorje a aktualizuje so awtomatisce.
Krok 3 – Knize titul dać
Wobraz 5: Zapodawanskej poli „Titul“ a „Podtitul“ za pomjenowanje knihi.
Hdyž wšě požadane strony su přidate, móžeš wuslědk w knižnym generatorje přez kliknjenje na zapisk „Knihu pokazać“ přepruwować. W jenakim času maš móžnosć, knize titul dać (hlej wobraz 5). Nimo toho móžeš porjad stronow změnić; podrobnosće wujasnjeja so w kapitlu „Knižna funkcija za pokročenych“.
Krok 4 – Sćehnjenje abo jako ćišćanu knihu skazać
Hotowa kniha da so sćahnyć abo jako zwjazanu knihu skazać. Za sćehnjenje na swójsku krutu tačel stejitej ći formataj PDF a OpenDocument k dispoziciji (jako posledni mjenowany wužiwa so mj. dr. přez swobodny běrowowy paket OpenOffice).
Wobraz 6: Sćehnjenje knihi we formaće PDF
Za sćehnjenje knihi dosaha kliknjenje na tkóčatko „Sćahnyć“ (hlej wobraz 6).
Skazanje jako ćišćana kniha stawa so přez kliknjenje na tłóčatko „Knihu pola PediaPress skazać“. Dalše informacije wo ćišćanych knihach namakaš w prašenjach a wotmołwach.

Knižna funkcija za pokročenych[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Porjad stronow znutřka knihi změnić
Porjad stronow znutřka knihi da so přez přesunjenje stronow w lisćinje "Twoja kniha" změnić. Pohibuje so pokazowak myški po składowanej stronje, jewi so ručny symbol město zwučeneho šipka. Přez kliknjenje a ćahanje móžeš nětko kóždu stronu znutřka knihi přesunyć. Hdyž potom tastu myški pušćiš, budźe so přesunjena strona na swojim nowym městnje wotkładować.
Knihi składować a z druhimi ludźimi dźělić
Zo bychu so knihi składowali, dyrbi wužiwar znajmjeńša 4 dny pod swójskim wužiwarskim kontom we Wikipediji zregistrowany być. Je potom awtomatisce wobkrućeny wužiwar. Składowanje knihi stawa so na stronje "Kniha", ke kotrejž dóstanješ so přez menijowy zapisk "Knihu pokazać" nalěwo w menijowej lajsće. Na tej stronje wuběraš pod "Knihu składować a dźělić", hač chceš knihu jako wosobinsku knihu w swojim wužiwarskim mjenowym rumje abo jako knihu zhromadźenstwa pod „Wikipedija:Knihi“ składować. Kniha składuje so přez kliknjenje na tłóčatko „Knihu składować“.
Dalše informacije
Dalše informacije wo knižnej funkciji namakaš na podstronje „Za ekspertow“. Tam so rozjasnja, kak wuhotowanje knihow da so polěpšić a kak składowane knihi dadźa so po tym wobdźěłać.

Wućišćane knihi wot PediaPress[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Přez kliknjenje na tłóčatko „Knihu pola PediaPress skazać“ móžeš swoju zběrku nastawkow jako wućišćanu a zwjazanu knihu skazać. Sposrědkuješ so dale na websydło PediaPress - słužba, kotraž wućišćane knihi na zakładźe wikiwobsaha poskićuje. Dalše informacije wo wućišćanych knihach, formaće a kóštach steja na stronje Prašenja a wotmołwy k wućišćanym kniham k dispoziciji.

December 2007 je załožba Wikimedia Foundation dołhodobnu kooperaciju z PediaPress wotzamknyła. Zaměr kooperacije je, wobsah Wikipedije a druhich projektow na zakładźe wikija we formje wysokohódnotnych ćišćow abo tekstowych dokumentow we formaće OpenDocument (ODF).

Knihi z rozdźělnych wikijow/rěčow[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Z bookmarkletom PediaPress je móžno, knihi z rozdźělnych wikijow (na př. z němskeje a jendźelskeje Wikipedijow) měšeć. Tutón bookmarklet přidawa so k zapołožkam resp. faworitam; kóžda wikistrona, na kotrejž runje sy, da so potom přez kliknjenje z myšu knize přidać.

Tuchwilu je na slědowacych projektach załožby Wikimedia Foundation knižna funkcija zaktiwizowana:

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije