K wobsahej skočić

Předłoha:Zajimawostka

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Dokumentacija Dokumentacija

Wopisanje

Předłoha Zajimawostka je uniwersalna předłoha za wužiwanje w nastawkach wo zajimawostkach.

Předłoha je zakład druhich předłohow, kotrež su za postajene typy zajimawostkow optimowane. Tuchwilu stejetej slědowacej předłoze k dispoziciji:

Jeli dyrbja so dalše předłohi za postajene typy zajimawostkow wutworić - zapodajće namjet na diskusijnej stronje.

Tekst za kopěrowanje do nastawka

{{Zajimawostka
|Тyp          = 
|Hornjoserbske mjeno    = 
|Originalne mjeno  = 
|Wobraz       = 
|Wopisanje wobraza   = 
|Šěrokosć wobraza   = 
|Status         = 
|Kraj         = 
|Mjeno połoženja = 
|Połoženje     = 
|Koordinaty = {coord|DD|MM|SS|N/S|DD|MM|SS|E/W|type:landmark_region:XX|scale=NNNNN}}
|Konfesija        = 
|Eparchija         = 
|Typ klóštra      = 
|Awtor projekta      = 
|Twarc        = 
|Załožer       = 
|Prěnje naspomnjenje    = 
|Załoženje        = 
|Daty załoženja  = {{Zajimawostka/Daty||||||}}
|Zničeny        = 
|Započatk twarjenja  = 
|Kónc twarjenja = 
|Twarjenja     = {{Zajimawostka/Twarjenja||||||}}
|Znaći wobydlerjo   = 
|Relikwije        = 
|Klóšterske předstejićel  = 
|Staw        = 
|Webowe sydło     = 
|Commons         = 
}}

Wopisanje parametrow předłohi

 • Тyp — typ twara, na přikład: pomnik, wrota, wěža atd. Doporuča so tón parameter jenož wužiwać, jeli typ twara njesłuša k mjenje. Po standardźe so tekst Zajimawostk njejewi
 • Hornjoserbske mjeno (trěbny parameter!) — mjeno zajimawostki hornjoserbsce
 • Originalne mjeno — mjeno w krajnej rěči, jeli je z hornjoserbskim mjenom identiske, je lěpje, zo njeby pisało (hodźa so wjacore mjena podać, z łamanjom linki <br />)
 • Wobraz — mjeno wobrazoweje dataje zajimawostki. Mjeno dataje we formaće filename.jpg dosaha
 • Wopisanje wobraza — krótke wopisanje wobraza
 • Šěrokosć wobraza — šěrokosć wobraza w pikselach. Dopušćene je podaće jako ličba (200) kaž tež jako ličba z měrjenskej jednotku px (200px). Po standardźe šěrokosć je runja 250px.
 • Status — status twara (na přikład, přez stat škitany)
 • Kraj — kraj, hdźež zajimawostka leži. Prošu njewikifikować!
 • Awtor projekta — twarski mišter, architekt
 • Twarc — organizacija, kotraž so z twarjenjom zaběra
 • Mjeno połoženja — mjeno połoženja zajimawostki, na přikład: Město, Sydlišćo, Wokrjes a pod.
 • Połoženje — woprawdźite mjeno města, sydlišća, wokrjesa atd.
 • Koordinaty — linka z koordinatami družiny {{coord|DD|MM|SS|N/S|DD|MM|SS|E/W|type:landmark_region:XX|scale=NNNNN}}, hdźež DD, MM, SS su stopnje, mjeńšiny a sekundy šěriny (sewjerneje N, južneje S) a dołhoty (wuchodneje E, zapadneje W); XX je dwupismikowy krajowy kod (dospołna lisćina kodow hlej w nastawku ISO 3166), NNNNN — wobroćene měridło zwobraznjenja (na přikład, jeli je trjeba měridło 1:5000, dyrbi so parametrej wobsah 5000) připokazać. Podobne wopisanje parametrow koordinatow hlej tu: WP:GЕО
 • Konfesijakonfesija (za kultowe twary)
 • Eparchijaeparchija (jenož za ortodoksne twary). Dosaha jenož mjeno eparchije podać (Еparchija = N-ska), dokelž, jeli nastawk N-ska eparchija eksistuje, so tuta linka awtomatisce zjewi Еparchija = [[N-ska еparchija|N-ska]] (za kultowe twary)
 • Typ klóštra — muski abo žónski. Dosaha m za muski abo ž za žónski podać, byrnjež móhło někajki tekst podać (za klóštry)
 • Załožer — załožer zajimawostki (na přikład za hrody)
 • Załoženje — lěto abo lětstotk załoženja zajimawostki. Doporuča so ličbu podać abo, jeli so wo lětstotk jedna, romske cyfry (bjez słowow lěto, lětstotk), byrnjež někajki zapisk dopušćeny był, na přikład [[26. septembra]] [[1800]]
 • Daty załoženja — daty załoženja za čas eksistency zajimawostki. Doporuča so linka družiny {{Zajimawostka/Daty|d1|p1|d2|p2|d3|p3}} wužiwac, hdźež d1 je datum podawka p1, d2 — datum podawka p2 atd. Podpěruje so do 15 podawkow. Dowolene je tež wužiwanje jako parameter normalneho teksta.
 • Zničeny — lěto abo lětstotk zničenja. Doporuča so ličbu podać abo, jeli so wo lětstotk jedna, romske cyfry (bjez słowow lěto, lětstotk), byrnjež někajki zapisk dowoleny był, na přikład [[26. septembra]] [[1800]] (za klóštry)
 • Twarjenja — twarjenja ensambla twarjenjow. Doporuča so linku družiny {{Zajimawostka/Twarjenja|t1|t2|t3}} wužiwać, hdźež t1, t2, t3 su mjena twarjenjow klóštra. Podpěruje so do 10 twarjenjow. (za klóštry, twjerdźizny)
 • Znaći wobydlerjo — znaći wobydlerjo (za klóštry)
 • Relikwije — relikwije (za klóštry)
 • Předstejićel — tuchwilny předstejićel klóštra
 • Prěnje naspomnjenje — lěto abo lětstotk prěnjeho naspomnjenja zajimawostki. Doporuča so ličbu podać, abo, jeli to je lětstotk, romske cyfry (bjez slowow lěto, lětstotk), byrnjež někajki zapisk dowoleny był, na přikład [[26. septembra]] [[1800]]
 • Započatk twarjenja — lěto abo lětstotk započatka twarjenja. Móže z datumom kónca twarjenja hromadźe padać. Jeli lěto započatka twarjenja a lěto kónca twarjenja hromadźe padatej, da so jenož jedne lěto poda. Doporuča so ličbu podać abo, jeli je to lětstotk, romske cyfry (bjez słowow lěto, lětstotk), byrnjež někajki zapisk dowoleny był, na přikład [[26. septembra]] [[1800]]
 • Kónc twarjenja — lěto abo lětstotk kónc twarjenja. Móže z datum započatka twarjenja hromadźe padać. Jeli lěto započatka twarjenja a lěto kónca twarjenja hromadźe padatej, da so jenož jedne lěto poda. Doporuča so ličbu podać abo, jeli je to lětstotk, romske cyfy (bjez słowow lěto, lětstotk), byrnjež někajki zapisk dowoleny był, na přikład [[27. septembra]] [[1800]]
 • Staw — tuchwilny staw zajimawostki (na přikład, ruina)
 • Webowe sydło — oficicielne webowe sydło
 • Commons — mjeno kategorije na Commons, hdźež so wobrazy chowaja, kotrež su ze zajimawostku zwjazane, na přikład, Schweriner Schloss

Přidatne informacije

 • Wjetšina parametrow so awtomatisce wikifikuje, t.r., jeli eksistuje nastawk, kotrehož mjeno z wobsahom parametra hromadźe pada, da wobsah parametra so do wotkaza přeměni. Jeli tajki nastawk njeeksistuje, da so wobsah parametra jako normalny tekst zjewi.
 • Nastawk, kotryž předłohu wobsahuje, pada awtomatisce do kategorije Zajimawostki po alfabeće.
 • Jeli w předłoze geografiske koordinaty podate njejsu, da nastawk pada do kategorije Zajimawostki bjez geografiskich koordinatow.
 • Jeli w předłoze kategorija na Commons podata njeje, da nastawk pada do kategorije Nastawki wo zajimawostkach bjez ilustracijow na Commons.
 • Jeli w předłoze je parameter Kónc twarjenja wupjelnjeny a ličbu předstaja, da so přepruwuje, hač kategorija Nastaty w lěće NNNN. Jeli kategorija eksistuje, da nastawk so awtomatisce w njej dospołni. Jeli kategorija njeeksistuje, da wutworće ju. Jeli w parametrje Kónc twarjenja lětstotk je podaty, da so nastawk po samsnym algoritmusu w kategoriji Nastaty w lětstotku NNN dospołni.

Jeli maš prašenje k tutej předłoze, da so móžeš na stronje Wikipedija diskusija:Projekt za předłohi prašeć.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije