Předłoha:Wjacore wobrazy

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Dokumentacija Dokumentacija

Tuta předłoha wutwori kašćik z dwěmaj hač pjeć wobrazami, kotrež su aranžowane wertikalnje abo horicontalnje z wopisami za cyły kašćik a/abo za wšě wobrazy.

Tuta předłoha so móže samo za trik wužiwać, zo by wjace hač jedyn wobraz w infokašćiku jewił, jeli tón nima dosć wužitnych parametrow. Wašnje so pokazuje na Předłoha:Infokašćik kupa/trik. Ale to funguje wšudźe, hdźež potrjecheny wobrazowy parameter w žórłowym kodźe infokašćika so z Lua-modulom {{InfoboxImage}} aranžuje.

Wužiće

 • połoženje normalnje je "center"
 • směr normalnje je "horicontalny" (druha móžna hódnota: wertikalny)
 • hłownaLinka_połoženje normalnje je "center"
 • spódnjaLinka_połoženje normalnje je "left"
 • wobraz1 je mjeno prěnjeho wobraza. Podobny je wobraz2 atd.
 • šěrokosć1 je šěrokosć prěnjeho wobraza. Podobny je šěrokosć2 atd.
 • alt1 je alt-tekst za prěni wobraz. Podobny je alt2 atd.
 • wopis1 je wopis prěnjeho wobraza. Podobny je wopis2 atd.
 • wotkaz1 je titul strony, na kotruž wobraz wotkazuje. Podobny je wotkaz2 atd. Jeli njeje definowany, wobraz wotkazuje na swoju zwučenu wopisnu stronu. Jeli je definowany na prózdnu hódnotu, wobraz njewotkazuje nihdźe; to by wužiwać měło za jenož dekoratiwne wobrazy jako po WP:ALT.
  Kedźbu: Jeli wobraz je pod swobodnej licency kaž GFDL abo CC licenca, njewužiwaj tutón parameter, dokelž prawidło tuteje licency žada licencu, abo wotkaz na nju, so z wobrazom reprodukować. Wobraz dyrbi tohodla wotkazować na stronu wobraza. "Public domain"-wobrazy njejsu subjekt tuteje restrikcije.
 • šěrokosć přepisuje šěrokosć1, šěrokosć2, šěrokosć3, šěrokosć4, a šěrokosć5. Jeli chceš, zo wšě wobrazy rozdźělnu šěrokosć maja, njewužiwaj šěrokosć parameter.
 • hłownaLinka, spódnjaLinka, wopis a pozadk su opcionalne.
{{wjacore wobrazy
 | połoženje       = left/right/center
 | směr          = horicontalny/wertikalny
 | hłownaLinka      = 
 | hłownaLinka_połoženje = left/right/center
 | hłownaLinka_pozadk   = 
 | spódnjaLinka      = 
 | spódnjaLinka_połoženje = left/right/center
 | spódnjaLinka_pozadk = 
 | šěrokosć  = 

 | wobraz1  = 
 | šěrokosć1 = 
 | alt1    =
 | wopis1   = 

 | wobraz2  = 
 | šěrokosć2 = 
 | alt2    =
 | wopis2   = 

 | wobraz3  = 
 | šěrokosć3 = 
 | alt3    =
 | wopis3   = 

 | wobraz4  = 
 | šěrokosć4 = 
 | alt4    =
 | wopis4   = 

 | wobraz5  = 
 | šěrokosć5 = 
 | alt5    =
 | wopis5   = 
}}

Přikłady

Přikład z dwěmaj wobrazomaj jedyn pódla druheho naprawo

Žołta karta
Čerwjena karta
Hrajerjam so su porok wuprajili ze žołtej kartu, a pósłali z čerwjenej kartu, kotraž je druhdy kulojta.
{{wjacore wobrazy
 | spódnjaLinka  = Hrajerjam so su porok wuprajili...
 | šěrokosć  = 60

 | wobraz1  = Yellow card.svg
 | alt1    = Žołta karta

 | wobraz2  = Red card.svg
 | alt2    = Čerwjena karta
}}


Přikład z dwěmaj wobrazomaj jedyn nad druhim nalěwo

Noze w přirunowanju
Strowa stopa z podołhostnym wjelbom
Płona stopa
{{wjacore wobrazy
 | połoženje  = left
 | směr    = wertikalny
 | hłownaLinka = Noze w přirunowanju
 | šěrokosć  = 200
 | wobraz1   = Foot Arche (PSF).png
 | wopis1   = Strowa stopa z podołhostnym wjelbom
 | wobraz2   = Flatfoot.jpg
 | wopis2   = Płona stopa
}}


Z přewidnosću nalěwo

PNG přewidny přikład
Barbne kóstki z běłym pozadkom
PNG wobraz z 8-bitowym přewidnostnym layer...
Barbne kóstki z kašćikatym pozadkom
...tu leži nad kašćikatym pozadkom.
{{wjacore wobrazy
 | połoženje = left
 | směr    = wertikalny
 | hłownaLinka  = [[PNG]] přewidny přikład
 | šěrokosć  = 200

 | wobraz1  = PNG transparency demonstration 1.png
 | alt1    = Barbne kóstki z běłym pozadkom
 | wopis1   = PNG wobraz...

 | wobraz2  = PNG transparency demonstration 2.png
 | alt2    = Barbne kóstki z kašćikatym pozadkom
 | wopis2   = ...tu leži...
}}


Přikład z jednotliwymi titulami

2
Ličba 2
3
Ličba 3
4
Ličba 4
Jeli wužiwar ma wjace dyžli jedyn samsneho typa barnstar, to móže representować je z ribbons a tute cyfry zo by ličbu pokazowało.
{{wjacore wobrazy
 | spódnjaLinka  = Jeli wužiwar ma...
 | šěrokosć = 60

 | wobraz1  = Ribbon numeral 2.png
 | alt1   = 2
 | wopis1  = Ličba 2

 | wobraz2  = Ribbon numeral 3.png
 | alt2   = 3
 | wopis2  = Ličba 3

 | wobraz3  = Ribbon numeral 4.png
 | alt3   = 4
 | wopis3  = Ličba 4
}}

Přikład z pozadkowej barbu

Zelene zelo z někotrymi małkimi žołto-běłymi kćenjemi
Tři małe běłe a žołte kćenja před zelenym łopjenowym pozadkom
Łopjena rostliny. Wone su w skupinach po třoch, kóžde z tři lapami.
Wšědna pižmonka (Adoxa moschatellina)


{{wjacore wobrazy
 | wobraz1 =Adoxa_moschatellina_210406.jpg
 | alt1  =Zelene zelo z někotrymi małkimi žołto-běłymi kćenjemi

 | wobraz2 =Adoxa_moschatellina_210406a.jpg
 | alt2  = Tři małe běłe a žołte kćenja před zelenym łopjenowym pozadkom

 | wobraz3 =adoxa_moschatellina_blatt.jpeg
 | alt3  =Łopjena rostliny. Wone su w skupinach po třoch, kóžde z tři lapami.

 | spódnjaLinka=[[Wšědna pižmonka]] (''Adoxa moschatellina'')
 | spódnjaLinka_pozadk=#BBDD99
 | pozadk=#BBDD99
 | spódnjaLinka_połoženje=center
 | šěrokosć=160
}}

Přikłady z wotkazami

Mul
Mul
骡子, luózi
Wosoł
Wosoł
驴子, lǘzi
Pstruha
Ryba
,
Mul wotkazuje na Mul, wosoł njewotkazuje nihdźe, a pstruha wotkazuje na zwučenu wopisnu stronu wobraza.
{{wjacore wobrazy
 | spódnjaLinka  = Mul wotkazuje na ''[[Mul]]'', wosoł njewotkazuje nihdźe, a pstruha wotkazuje na zwučenu wopisnu stronu wobraza.
 | połoženje   = left

 | wobraz1  = Frecklesmule.jpg
 | šěrkosć1  = 143
 | alt1   = Mul
 | wopis1 = <center>Mul</br>骡子, ''luózi''</center>
 | wotkaz1   = Mul

 | wobraz2  = Donkey in Clovelly, North Devon, England.jpg
 | šěrokosć2  = 150
 | alt2   = Wosoł 
 | wopis2 = <center>Wosoł</br>驴子, lǘzi</center>
 | wotkaz2   =

 | wobraz3  = Rainbow_trout.png
 | šěrokosć3  = 91
 | alt3   = Pstruha
 | wopis3 = <center>Ryba</br>{{lang|zh|2=鱼}}, ''yú''</center>
}}


Horicontalne zaměstnjenje: přiměrjenje wysokosć wobrazow

Tutón trik njeje nuzny jeli wobaj wobrazaj matej samsne aspect ratio, hźež width dosaha
 • Rozsudźi za zhromadnu wysokosć za wobrazaj, na př. 100 pikselow.
 • Kukaj na strony kóždych wobrazow zo by zhonił dospołne rozeznaće. Na př.:
 • Za kwadratne wobrazy, wužiwaj tutu šemu zo by wutworił formulu za widthn parametry, z formy:
  • {{#expr: (dh * ow / oh) round 0}}
 • hdźež
  • dh je přata wysokosć w pikselach (100)
  • ow je originalna šěrokosć w pikselach (750 abo 300)
  • oh je originalna wysokosć w pikselach (536 abo 300)
 • Za kwadratne wobrazy, jednory zapis width na přatu wysokosć.
Wosoł
Wosoł, njekwadratny a originalnje 536 pikselow wysoki
Pstruha
Ryba, kwadratna a originalnje 300 pikselow wysoka.
Dwaj wobrazaj so z wysokosću wot 100 pikselow pokazatej.
{{wjacore wobrazy
 | spódnjaLinka = Dwaj wobrazaj so z wysokosću wot 100 pikselow pokazatej.
 | align   = right

 | wobraz1  = Donkey in Clovelly, North Devon, England.jpg
 | šěrokosć1  = {{#expr: (100 * 750 / 536) round 0}}
 | alt1   = Wosoł
 | wopis1 = Wosoł, njekwadratny a originalnje 536 pikselow wysoki

 | wobraz2  = Rainbow_trout.png
 | šěrokosć2  = 100
 | alt2   = Pstruha
 | wopis2 = Ryba, kwadratna a originalnje 300 pikselow wysoka.
}}


Hlej tež


Jeli maš prašenje k tutej předłoze, da so móžeš na stronje Wikipedija diskusija:Projekt za předłohi prašeć.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije