K wobsahej skočić

Předłoha:Userbox-p

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Dokumentacija Dokumentacija

Syntaksa

{{Userbox-p
<!--za małke polo-->
|id = (3) id tekst abo wobraz
|id-c = (1) id barba pozadka
|id-fc = id barba teksta
|id-s = (5) id wulkosć teksta
|id-p = id nutřkowny wotstawk cele (cell padding space)
|id-lh = id linkowa wysokosć (line height)
|id-op = id druhe parametry (other parameters)
|id-w = id šěrokosć (width) w pikselach
|id-h = id wysokosć (height) w pikselach
<!--za informaciju-->
|info = (4) info tekst
|info-c = (2) info barba pozadka
|info-fc = info barba teksta
|info-s = info wulkosć teksta
|info-p = info nutřkowny wotstawk cele (cell padding space)
|info-lh = info linkowa wysokosć (line height)
|info-op = info druhe parametry (other parameters)
<!--za kromu-->
|border-c = barba ramikow wšeje předłohi
|border-s = ramikowa šěrokosć w pikselach
}}
 • Jeli border-c njeje daty, so id-c wužiwa.
 • Wšě parametry njejsu nuzne.

Přikłady

Přikłady wužiwanja Rezultaty
{{userbox-p}}

info

id
{{userbox-p 
|id=foo 
|id-s=20 
|id-c=green 
|info=''foo bar'' 
|info-c=yellow 
|info-s=12 
|border-c=red 
}}

foo bar

foo
{{userbox-p
|id=foo
|id-s=20
|id-c=#ffffee
|info=''foo bar''
|info-c=#ffeeff
|info-s=12
|border-c=#aaffaa
|border-s=2
}}

foo bar

foo
{{userbox-p
|id= [[Wobraz:Smalltux.jpg|45px|none|tux]] 
|id-c = white 
|info = Tutón wužiwar najčasćišo
 wužiwa ОС [[GNU/Linux|Linux]]. 
|info-c = #ffefef 
|info-s = 8 
|border-c = #F1B7A8 
}}

Tutón wužiwar najčasćišo wužiwa ОС Linux.

tux
tux

Dodawki po francoskej wikipediji

 • titul (za titul wyše tekstoweje informacije)
  • wulkosć titula (definuje wulkosć teksta titula. standard je 11px)
 • info2 (za druhu tekstoweje informacije)
  • border-info2 (definuje barbu za linku mjez woběmaj tekstowymaj informacijomaj a jenož funguje, jeli info2 je definowany)


 • kategorija (za kategoriju, kotraž bu wotkazowana přez ∇ a za listowanje wužiwarskeje strony, jeli nocat njeje definowany)
 • kategorija2 (za druhu kategoriju, w kotrejž so wužiwarske strony listuja, jeli nocat njeje definowany)
 • wotkaz (definuje wotkaz za ∇, jeli kategorija njeje)
 • nocat (zadźěwa, zo so wužiwarska strona w kategoriji lisćuje)

Rozšěrjene přikłady

Moja swobodna a bjezpłatna encyklopedija je Wikipedija.

Wikipedija
{{Userbox-p
 |id=[[Wobraz:Wikipedia-logo-v2-hsb.svg|45px|Wikipedija]]
 |info-c=#d0ffe0
 |titul=[[Wikipedija]]
 |info=Moja swobodna a bjezpłatna encyklopedija je '''[[Wikipedija]]'''.
 |kategorija=Wužiwarjo
}}


Tutón wužiwar najčasćišo wužiwa ОС Linux.

tux
tux
{{Userbox-p
 |id= [[Wobraz:Smalltux.jpg|45px|none|tux]] 
 |id-c = white 
 |info = Tutón wužiwar najčasćišo
wužiwa ОС [[GNU/Linux|Linux]]. 
 |info-c = #ffefef 
 |info-s = 8 
 |border-c = #F1B7A8 
 |kategorija=User Linux
}}


foo bar

foo
{{Userbox-p
 |id=foo
 |id-s=20
 |id-c=#ffffee
 |info=''foo bar''
 |info-c=#ffeeff
 |info-s=12
 |border-c=#aaffaa
 |border-s=2
 |kategorija=Předłoha:Testowa
}}


Tutón wužiwar jendźelšćinu njerěči, abo nochce tutu rěč rěčeć.


This user does not speak English, or does not want to speak English.

en-0
{{Userbox-p
 |id-c=#FFBBBB
 |id-s=13
 |id='''en-0'''
 |info-c=#FFEEEE
 |border-info2=#FFBBBB
 |info=Tutón wužiwar '''[[:Kategorija:User en|jendźelšćinu]]'''
 '''[[:Kategorija:User en|njerěči]]''', abo nochce tutu rěč rěčeć.
 |info2=This user '''[[:Kategorija:User en|does not]]''' speak
'''[[:Kategorija:User en|English]]''', or does not want to speak English.
 |kategorija=User en-0
}}

Hlej tež


Jeli maš prašenje k tutej předłoze, da so móžeš na stronje Wikipedija diskusija:Projekt za předłohi prašeć.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije