Předłoha:Tropicos

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Dokumentacija Dokumentacija

Tuta předłoha wutwori Datenbanklink za rostlinski takson při Tropicos (http://www.tropicos.org/), Missouri Botanical Garden.

Wužiwanje

Najwažniše móžnosće wužiwanja:

  • {{Tropicos|ID=|Wědomostne mjeno=}}
  • {{Tropicos|ID=|Wědomostne mjeno=|Přistup=}}
  • {{Tropicos|ID=|Wědomostne mjeno=|ProjektID=|Přistup=}}
  • {{Tropicos|ID=|Wědomostne mjeno=|Tab=|Přistup=}}

Parametry

Parameter Typ Rozjasnjenje
ID nuzny, čisło Identifikacija taksona při Tropicos. Móže so po wuwołanju ciloweje strony z URL wuwzać. Přikład: Při http://www.tropicos.org/Name/100147895 ID so dyrbi na 100147895 sadźeć.
Wědomostne mjeno opcionalny Wědomostne mjeno taksona. Won so w standardowym wotkazowym teksće zwobrazuje. Kursiwne zwobrazowanje so awtomatisce stanje. Skrótšenki awtorow so žane podać njeměli. Wědomostne mjeno so tak podać měło, kaž so wono při Tropicos wužiwa.[1]
Rang opcionalny Rang taksona. To do dyrbi jenož podać, jeli rangowy schodźenk je wyši hač ród. Potom so ma analogisce {{Infokašćik rostlina}} podać.[2]
Tab opcionalny Jelizo so wosebita registrowa karta (tab) direktnje adresować ma, potom so to tu podać dyrbi. Hódnota, kotraž so dyrbi poda, móže so při tym tohorunja z URL wuwzać. Přikład: Při http://www.tropicos.org/Name/100147905?tab=subordinatetaxa so dyrbi Tab na subordinatetaxa sadźeć. W standardowym wotkazowym teksće so přihódny přidawk doda.
ProjektID opcionalny, čisło Jelizo direktnje podstrona wo projekće, při tym tutón takson je relewantny, so ma adresować, so dyrbi identifikacija projekta tu podać. Hódnoty, kotraž so dyrbi podać, so móže při tym tohorunja z URL wuwzać, po tym zo bu podstrona wo projekće wuwołana. Přikład: Při http://www.tropicos.org/Name/20400916?projectid=17 so dyrbi ProjektID na 17 sadźeć. W standardowym wotkazowym teksće so krótke pomjenowanje projekta doda.
Wotkazowy tekst opcionalny Cyłkowny wotkazowy tekst za generowany webowy wotkaz. To so dyrbi jenož podać, jelizo awtomatisce generowany wotkazowy tekst z někajkich přičinow njepřihódne być měł. Specialna hódnota "nic" wuskutkuje, zo scyła žadyn wotkazowy tekst ale so „nohi“ webowy wotkaz wutwori. To je poprawom jenož za awtomatizowane přestajenje direktnych webowych wotkazow na wužiwanje předłohi myslene, so móže pak tež při wužiwanju předłoha znutřka druhich předłohow wužiwać, na př. při zanurjenju znutřka Předłoha:Internetowe žórło.
Přistup opcionalny, datum Datum dnja za dokumentaciju, hdyž bu webowy wotkaz wuwołowany. To so ma we formje lěto-měsać-dźeń podać, tuž na př. 2012-08-31.

Přikłady

Podaće ID, Wědomostne mjeno a Přistup

{{Tropicos|ID=100147895|Wědomostne mjeno=Angophora costata'' subsp. ''euryphylla|Přistup=2010-02-10}}

wróći

Angophora costata subsp. euryphylla při Tropicos.org. Missouri Botanical Garden, St. Louis. wotwołany dnja 10. februara 2010.

Podaće ID, Wědomostne mjeno, Tab

{{Tropicos|ID=20400916|Wědomostne mjeno=Cedrelopsis grevei|Tab=specimens}}

wróći

Cedrelopsis grevei, herbarijowe dokłady při Tropicos.org. Missouri Botanical Garden, St. Louis

Podaće ID, Wědomostne mjeno, Rang (za Familie (swójba))

{{Tropicos|ID=42000264|Wědomostne mjeno=Meliaceae|Rang=Familie}}

wróći

Meliaceae při Tropicos.org. Missouri Botanical Garden, St. Louis

Podaće ID, Wědomostne mjeno, Projekt

{{Tropicos|ID=20400916|Wědomostne mjeno=Cedrelopsis grevei|ProjektID=17}}

wróći

Cedrelopsis grevei při Tropicos.org. W: Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar. Missouri Botanical Garden, St. Louis

Podaće Wotkazowy tekst

{{Tropicos|ID=20400916|Wědomostne mjeno=Cedrelopsis grevei|Wotkazowy tekst=Zapisk}}

wróći

Zapisk při Tropicos.org. Missouri Botanical Garden, St. Louis

Čisty webowy wotkaz

{{Tropicos|ID=20400916|Wědomostne mjeno=Cedrelopsis grevei|Wotkazowy tekst=nic}}

wróći

http://www.tropicos.org/Name/20400916

Nóžki

  1. Podaće wědomostneho mjena słuži tež k tomu, awtomatizowanu móžnosć korektury (z pomocu Bot) ID-a zawěsćić, jeli so budźe tajka změna w datowej bance Tropicos stać.
  2. Słuži jenož rozsudźe, hač so dyrbi wědomostne mjeno kursiwnje pisać. Implementowanje pospytuje na to wobkedźbować, zo so jenož w rědkich padach rangi wyše roda wotkazować směli. Jeli so žadyn rang poda, potom so tuž kursiwnje pisa. Praktisce na tym je, zo móžeš při nišich rangach, při kotrych so njedyrbi potajkim žane podaće ranga stać, na wědomostnym mjenje sam bjeztoho rangowy schodźenk spóznać. Jelizo něchtó tola rang za ród a niši poda, předłoha to wobjednawa.

Jeli maš prašenje k tutej předłoze, da so móžeš na stronje Wikipedija diskusija:Projekt za předłohi prašeć.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije