Předłoha:LocMap+

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
LocMap+ na karće zemje
LocMap+ na karće zemje
LocMap+ na karće zemje
Dokumentacija Dokumentacija

Předłoha LocMap+ je dodaće k předłoze LocMap, kotrež dowoluje, zwobrazować wjacore dypki na karće.

Za postajenje dypkow na karće so předłoha LocMap~ wužiwa. Za parameter marktype so pomocna předłoha {{LocMap/markěrowanje}} wužiwa.

Kedźbu: Dla tuchwilu zasadnych wobmjezowanjow MediaWiki-Softwara za čas wužiwanja předłohow w stronje je ličba zwobrazujomnych dypkow wobmjezowana (něhdźe 50, při wužiću dalšich předłohow w samsnej stronje tež samo mjeńše; hlej de:Vorlage Diskussion:Positionskarte#Grenzen der Positionskarte+).

Wužiwanje

Mapa

{{LocMap+
|mjeno LocMap
|border   = barba wobłuka abo none
|background = Barba pozadka, standard je #f9f9f9
|caption  = wobrazowy podpis
|float   = left, right,center abo none
|width   = šěrokosć karty
|AlternativeMap = Croatia map modern.png (změnja kartu w pozadku. 
           wobłukowe koordinaty buchu wot hłownej karty přijimowane)
|places   = Lisćina předłohow LocMap~, kotrež połoženjow dypkow na karće definuja
}}

Pozicija

{{LocMap~
|label   = Tekst k markěrowanym dypkej
|label_size = wulkosć pisma w procentach
|label_style= Lisćina atributow pisma, hlej deleka
|label_color= Barba za wopisowy tekst
|mark    = mjena dataje za markěrowanski dypk, standard je Red pog.svg
|marktype  = mjeno družiny markěrowanja, standard njeje ničo.
|marksize  = wulkosć markěrowanskeho dypka w piskelach, standard je 8
|position  = left, right, top, bottom abo none – 
       Połoženje popisa nastupajo markěrowanski dypk, standard je right
|wrap    = auto abo manual, standard je auto - łamanje linki labela
       auto:awtomatisce, manual:łamanje so před input wot "<br>" do labeloweho teksta wunuća
|background = barba pozadka za popisanski tekst, standard je transparent
<!-- Koordinaty -->
|lat    = geogr. dołhosć (decimalne Geokoordinaty, negatiwne za zapadne dołhoty)
      |lat_deg  = 56 | lat_min = | lat_sec = |lat_dir = (zestarjeny)
|long    = geogr. šěrokosć (decimalne Geokoordinaty, negatiwne za južne šěrokosće)
      |lon_deg  = 16 | lon_min = | lon_sec = |lon_dir =  (zestarjeny)
|type    =<!-- country   za kraje
         state    za druhe statowe wutwory, njesuwerene staty ...
         adm1st   za zwjazkowe kraje, kantony ...
         adm2nd   za krajne wokrjesy, zarjadnistwowe gmejny ...
         city    za města a dźěla městow, sydlišća a sydlišćowe gmejny
         isle    za kupy, skupiny kupow
         airport   za lětanišća, zepěranišća lětarstwa ...
         mountain  za hory, hórki, hórstwa, přesmyki
         waterbody  za wodźizny: rěki, jězory, lodowcy, kanale,
                 wodopady, Geysire ...
         forest   za lěsy (z EN)
         landmark  za zajimawostki, markantne dypki, twary
               a wšo druhe čož so horjeka njehodźa.     -->
|pop    =<!-- ličba wobydlerjow                        -->
|elevation =<!-- wysokosć nad mórskeje hładźiny (hamtska wysokosć regiona region) -->
|dim    =<!-- Objektowy přeměr w metrach                    -->
|region   =<!-- ISO 3166-1/2 kode (wjacore kody z ›/‹ dźělene)          -->
|name    =<!-- mjeno koordinata                         -->
}}

Tekst

{{LocMap~
|Y     = relatiwna wertikalna pozicija w procentach wot wjercha
|X     = relatiwna horicontalna pozicija w procentach wotlěwa
|label   = tekst pódla markěrowanskeho dypka
|label_size = wulkosć pisma w procentach
|label_style= lisćina atributow pisma, hlej deleka
|label_color= barba za popisowy tekst
|position  = left abo right abo top abo bottom abo center abo none
       abo čisło mjez 1 a 12 (wotpowědujo čas na analogiskim cifrowniku)
       Pozicija popisa nastupajo markěrowanskeho dypka,
       standard po połoženju na mapje 2, 4, 8 abo 10
|wrap    = auto abo manual, standard je auto - łamanje linki labela
       auto:awtomatisce, manual:łamanje linki so z inputom wot "<br>" do labeloweho teksta wunuća
|background = barba pozadka za popisowy tekst, standard je transparent
}}

dokładniše informacije su na stronach předłohi LocMap.

Atributy pisma

Atributy pisma ze sćěhowaceje lisćiny so podpěraja. Wjacore tute atributy so móžeja z / dźělene jedyn za druhim pisaju

Podaće Atribut pisma Přikład
Normalne pismo Popis
bold tučny Popis
italic kursiwny Popis
underline podšmórnjeny Popis
letterspacing rozćahowany Popis
wordspacing wotstawk słowow Popis z wotstawkom
smallcaps kapitelki Popis
uppercase wersalne pismo Popis

Hromadu z label_color so podaja sćěhowace poručene kombinacije

Podaće Wužiće Přikład
label_style=bold/uppercase|label_color=#646464 teritorij Francoska
label_style=bold|label_color=#646464 teritorij wotdźěla Bretanja
label_style=bold/italic/letterspacing/uppercase|label_color=#2A6DB5 wodźizna Atlantiski ocean
label_style=bold/italic/letterspacing|label_color=#704040 hórstwo Alpy

Přikładaj

LocMap+ na karće Němskeje
LocMap+ na karće Němskeje
Sewjerne morjo
DEC
Drježdźany
Drježdźany
Drježdźany
DEC
Berlin
Berlin
Berlin
DEC
München z manuelnym łamanjom linki
München z
manuelnym łamanjom linki
München z
manuelnym łamanjom linki
DEC
Köln scyła bjez łamanja
Köln scyła bjez łamanja
Köln scyła bjez łamanja
DEC
Hamburg z awtomatiskim łamanjom linki
Hamburg z awtomatiskim łamanjom linki
Hamburg z awtomatiskim łamanjom linki
Tekstowa legenda Komentar
Někotre němske města
{{LocMap+|Němska|width=300|float=center|caption=Někotre němske města|places=
 {{LocMap~|X=13|Y=10|position=center|label_style=bold/italic/letterspacing/uppercase|label_color=#2A6DB5|label=Sewjerne morjo}}
 {{LocMap~|Němska|lat=51/2|long=13/44|region=DE-SN|position=left|background=#FFFFFF|label=Drježdźany|name=Dresden}}
 {{LocMap~|Němska|lat=52/30|long=13/24|region=DE-BE|position=right|background=#FFFFFF|label=Berlin|name=Berlin|marktype=stolica}}
 {{LocMap~|Němska|lat=48/8|long=11/34|region=DE-BY|position=right|wrap=manual|background=#FFFFFF|label=München z<br>manuelnym łamanjom linki|name=München}}
 {{LocMap~|Němska|lat=50/57|long=6/58|region=DE-NW|position=top|wrap=manual|background=#FFFFFF|label=Köln scyła bjez łamanja}}
 {{LocMap~|Němska|lat=53/34|long=10/02|region=DE-HH|position=bottom|background=#FFFFFF|label=Hamburg z awtomatiskim łamanjom linki|name=Hamburg}}
 {{LocMap~|Y=50|X=50|position=bottom|background=#AAAAAA|label=Tekstowa legenda Komentar}}
}}
LocMap+ na karće Ruskeje
LocMap+ na karće Ruskeje
DMS
Chabarowsk
Chabarowsk
Chabarowsk
DMS
Wladiwostok
Wladiwostok
Wladiwostok
DMS
Krasnojarsk
Krasnojarsk
Krasnojarsk
DMS
Tomsk
Tomsk
Tomsk
DMS
Nowosibirsk
Nowosibirsk
Nowosibirsk
DMS
Samara
Samara
Samara
DMS
Moskwa
Moskwa
Moskwa
DMS
St. Petersburg
St. Petersburg
St. Petersburg
Někotre ruske města
{{LocMap+|Ruska|width=800|float=center|caption=Někotre ruske města|places=
 {{LocMap~|Ruska|lat_deg=48|lat_min=29|lon_deg=135|lon_min=04|position=left|background=#FFFFFF|label=Chabarowsk}}
 {{LocMap~|Ruska|lat_deg=43|lat_min=07|lon_deg=131|lon_min=54|position=right|background=#FFFFFF|label=Wladiwostok}}
 {{LocMap~|Ruska|lat_deg=56|lat_min=00|lon_deg=92|lon_min=56|position=right|background=#FFFFFF|label=Krasnojarsk}}
 {{LocMap~|Ruska|lat_deg=56|lat_min=30|lon_deg=84|lon_min=58|position=left|background=#FFFFFF|label=Tomsk}}
 {{LocMap~|Ruska|lat_deg=55|lat_min=02|lon_deg=82|lon_min=55|position=bottom|background=#FFFFFF|label=Nowosibirsk}}
 {{LocMap~|Ruska|lat_deg=53|lat_min=11|lon_deg=50|lon_min=07|position=right|background=#FFFFFF|label=Samara}}
 {{LocMap~|Ruska|lat_deg=55|lat_min=45|lon_deg=37|lon_min=37|position=right|background=#FFFFFF|label=Moskwa|marktype=stolica}}
 {{LocMap~|Ruska|lat_deg=59|lat_min=57|lon_deg=30|lon_min=19|position=right|background=#FFFFFF|label=St. Petersburg}}
}}

Kombinowane mapy

Jeli jedyn dypkow so na mapje njezwobrazuje, da so móžetej dwě mapje jedyn na druhi połožitej. Druha mapa so z pomocu předłohi {{Mapa w róžku}} aranžuje.

LocMap+ na karće Sawdi-Arabskeje
LocMap+ na karće Sawdi-Arabskeje
DEC
Babylon
Babylon
Babylon
DEC
Jathrib
Jathrib
Jathrib
DEC
Dedan
Dedan
Dedan
DEC
Tayma (Eksil wot Nabonida)
Tayma (Eksil wot Nabonida)
Tayma (Eksil wot Nabonida)
DEC
Edom
Edom
Edom
Wulka mapa: Sawdi-Arabska
Małka mapa: Irak
{{LocMap+
|Sawdi-Arabska
|caption=<small>'''Wulka mapa: Sawdi-Arabska <br />Małka mapa: Irak'''</small>
|width=250
|float=right
|places=
{{Mapa w róžku
|1=Irak
|mapa=Sawdi-Arabska
|šěrokosć=100
|róžk=
|wujasnjenje=
|species=
|dataja=
|dodawk={{LocMap~
|Irak|lat=32/32/30
|long=44/25/24
|region=IQ
|position=right
|label=Babylon
|name=Babylon
}}
|stil=;
}}
{{LocMap~
|Sawdi-Arabska
|label=Jathrib
|lat = 24/30/00
|long = 39/40/25
|region=SA
|position=right
}}
{{LocMap~
|Sawdi-Arabska
|label=Dedan
|lat=26/30/00
|long=37/30/00
|region=SA
|position=left
}}
{{LocMap~
|Sawdi-Arabska
|label=Tayma (Eksil wot Nabonida)
|lat = 27/38
|long = 38/33
|region=SA
|position=right
}}
{{LocMap~
|Sawdi-Arabska
|label='''Edom'''
|lat=30/20/00
|long=35/15/00
|region=SA
|position=right
}}
}}

Jeli maš prašenje k tutej předłoze, da so móžeš na stronje Wikipedija diskusija:Projekt za předłohi prašeć.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije