K wobsahej skočić

Předłoha:IsLeapYear/Dokumentacija

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

Wužiće[žórłowy tekst wobdźěłać]

{{IsLeapYear|lěto}}
lěto normalny je {{ CURRENTYEAR }} = 2024.
Formula:
{{#expr: ((({{{1}}}) mod 4 = 0) and (({{{1}}}) mod 100 != 0)) or (({{{1}}}) mod 400 = 0)}}
Wužiwaj {{subst:IsLeapYear}} zo by tutón kode hotowy za opcionalnu substituciju w druhej předłoze dóstało.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije