K wobsahej skočić

Předłoha:Infokašćik wulkan/Dokumentacija

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Tuta předłoha dowola přiznamjenja wulkana we formje tabele předstajić, kotraž so na prawej kromje nastawka jewi.
Zo by tutu předłohu wužiwał, kopěruj syntaksu a wupjelń pola, při čimž wjednik deleka ći pomha.
{{Infokašćik wulkan
 | mjeno= 
 | wobraz= 
 | popis= 
 | wysokosć= 
 | koordinaty= 
 | kraj= 
 | kraj2= 
 | kraj3= 
 | masiw= 
 | typ= 
 | aktiwita= 
 | erupcija= 
 | identifikator= 
 | wotkaz= 
 | obserwatorij= 
 | mapa= 
 }}

Najebać ewentuelneho nawopačneho měnjenja, dowjedu wšě parametry, hač podate abo nic, k tomu, zo so polo jewi.

 • mjeno: Mjeno wulkana.
 • wobraz: Wotkaz k wobrazej po formje: „Mjeno wobraza.ekstensija‟. Njestaj „ Wobraz:‟ p5ed to, ani druhi parameter (podoba atd.). Narunaj standardny wobraz (Wobraz:Volcano schema.svg), jeli chceš druhi wobraz wužić.
 • popis: Popis wobraza (fakultatiwny parameter).
 • wysokosć: Wysokosć w metrach bjez jednoty.
 • koordinaty : Geografiske koordinaty.
 • kraj: Mjeno kraja (awtomatiske wikificěrowanje).
 • kraj2: Mjeno kraja (awtomatiske wikificěrowanje, (fakultatiwny parameter).
 • kraj3: Mjeno kraja (awtomatiske wikificěrowanje, fakultatiwny parameter).
 • masiw: Mjeno horinskeho masiwa/archipela/grupy wulkanow (dyrbi so wikificěrować).
 • typ: „Šěry wulkan‟ abo „čerwjeny wulkan‟ (awtomatiske wikificěrowanje).
 • aktiwita: Tři móžnosće: „aktiwny‟, „spjacy‟ abo „hasnjeny‟.
 • erupcija: Datum poslednjeje erupcije abo „runje wubuchuje‟, jeli je tomu tak.
 • identifikator: Identifikaciske čisło po webowym sydle Global Volcanism Program. definicija a přikład : 0802-08= za Sakurajima.
Kedźbu, tute sydło njedowolo komercielne wužiwanje swojeho wobsaha, ani kopěrowanje.
 • wotkaz: Wotkaz k žórłu identifkaciskeho čisła (awtomatiske wikificěrowanje). Narunaj standardny wotkaz.
 • obserwatorij: Mjeno wulkanologiskeho obserwatorija wulkana, jeli eksistuje.
 • mapa: Wotkaz k mapje lokalizacije wulkana po formje: „Mjeno mapy.ekstensija‟. Njestaj „Wobraz:‟ před to, ani druhi parameter (podoba atd.).

Zwobraznjenje w nastawkach

[žórłowy tekst wobdźěłać]
Ol Doinyo Lengaï
Eksploziwna faza erupcije wot 1966
Eksploziwna faza erupcije wot 1966
Wysokosć 2.960 m
Koordinaty 02° 45’ J 35° 54’ W
Kraj Tansanija  Tansanija
Masiw Doł wulkeho rifta
Typ Čerwjeny wulkan
Aktiwita Aktiwny
Poslednja erupcija 18. septembra 1994 -
21. junija 2006
Kod [1] 0202-12=
Wulkanologiski obserwatorij
Mapa za lokalizaciju pod swobodnej licencu!
Wobdźěłać
p  d  w
{{Infokašćik wulkan
 | mjeno= Ol Doinyo Lengaï
 | wobraz= Oldoinyolengai.jpg
 | popis= Eksploziwna faza erupcije wot 1966
 | wysokosć= 2.960
 | koordinaty= 02° 45’ J 35° 54’ W
 | kraj= Tansanija
 | masiw= [[Doł wulkeho rifta]]
 | typ= Čerwjeny wulkan
 | aktiwita= Aktiwny
 | erupcija= 18. septembra 1994 -<br />21. junija 2006
 | identifikator= 0202-12=
 | wotkaz= http://www.volcano.si.edu/world/volcano.cfm?vnum=0202-12=
 | obserwatorij= Ně
 | mapa= 
 }}


Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije