K wobsahej skočić

Předłoha:Infokašćik pismo

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

Mjeno pismoweho systema

Typ

{{{typ}}}

Rěčane rěče

{{{rěče}}}

Wunamakane wot

{{{wunamakar}}}

Doba

{{{doba}}}

Status

{{{status}}}

Pochad

{{{fam1}}}
 → {{{mjeno}}}

Wotwodźene systemy

{{{wotwodźene}}}

Sotrowe systemy

{{{sotrowe}}}

Přiwuzne systemy

{{{přiwuzne}}}

Unicode range

{{{unicode}}}

Unicodowe mjeno

{{{unicodowe mjeno}}}

ISO 15924

{{{iso15924}}}

HTML

{{{HTML}}}

[[Image:{{{přikład}}}|225x400px]]

[[Image:{{{wobraz1}}}|225x400px]]

[[Image:{{{wobraz2}}}|225x400px]]

[[Image:{{{wobraz3}}}|225x400px]]

[[Image:{{{wobraz4}}}|225x400px]]

{{{notica}}}

Wobdźěłać
p  d  w


Dokumentacija Dokumentacija

Tuta předłoha twori infokašćik wo pismje.

Syntaksa

Syntaksa wobsahuje wšě móžne wariable (nuzne parametry so markěrowane z asterisk):

{{Infokašćik pismo
|mjeno    = (*)
|typ     = (*hlej opcije deleka)
|STtyp    = (*hlej opcije deleka)
|typedesc  = (Zo by k dispoziciji stajić přidatu informaciju po powšitkownym typje)
|doba    = (*Doba za čas kotrejež system bě we wužiwanju)
|rěče    = (Najwažniše rěče wužiwace pismo)
|fam1    = (Wužiwaj famN zo by definować pochad pisma.
|fam2    = Hač do 15 pochadow pisma so móže listować,
...       fam1 je najstarše.)
|fam15    = 
|wunamakar  = (Wužiwaj město famN za kumštnje wunamakane pisma)
|sotrowe   = (Za sotrowe pisma tu z zhromadnym pochadom)
|wotwodźene = (Za wotwodźene systemy)
|přiwuzne  = (Za přiwuzne systemy)
|přikład   = (Wobraz přikłada, BJEZ "Wobraz:" prefiksa)
|wulkosć   = (Wulkosć wobraza přikłada)
|unicode   = (Zo by definować Unicode wobłuk)
|iso15924  = (Zo by definować ISO 15924 štyripismowy kode)
}}

Opcije za typ-parameter

Wuběr barbowe kodowanje po typje pisma:

Konsonantowe Alfabet Abugida Złóžkowe pismo Połzłóžkowe pismo
Porstowy alfabet Piktografija Ideografija Logografija
Stenografija Njedešifrowane Alternatiwne (default)

Opcije za STtyp-parameter

Tute polo so by jenož inkludować měło jeli "typ" = stenografija . Wuběr kod za pozadkowu barbu po typje pisma:

Konsonantowe Alfabet Abugida Złóžkowe pismo
Połzłóžkowe pismo Njedešifrowane Alternatiwne (default)

Přikład

Kyriliski alfabet

Typ

Alfabet

Doba

wot srjedźišća 10. lětstotka

Pochad

Feniciske pismo
 → Grjekski alfabet
  → Glagolitiske pismo
   → Kyriliski alfabet

Přiwuzne systemy

Łaćonski alfabet
Koptiske pismo
Armenski alfabet
Glagolitiske pismo

Unicode range

 • U+0400–U+052F
 • U+2DE0–U+2DFF
 • U+A640–U+A69F

ISO 15924

Cyrl

Wobdźěłać
p  d  w
{{Infokašćik pismo
|mjeno    = Kyriliski alfabet
|typ     = Alfabet
|typedesc  =
|doba    = wot srjedźišća 10. lětstotka
|rěče    =
|fam1    = [[Feniciske pismo]]
|fam2    = [[Grjekski alfabet]]
|fam3    = [[Glagolitiske pismo]]
|wunamakar  =
|sotrowe   =
|wotwodźene = 
|přiwuzne  = [[Łaćonski alfabet]]<br />[[Koptiske pismo]]<br />[[Armenski alfabet]]<br /> [[Glagolitiske pismo]]
|přikład   = Cyrillicalphabet.jpg
|wulkosć   = 280px
|unicode   =
* U+0400–U+052F
* U+2DE0–U+2DFF
* U+A640–U+A69F
|iso15924  = Cyrl
}}Jeli maš prašenje k tutej předłoze, da so móžeš na stronje Wikipedija diskusija:Projekt za předłohi prašeć.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije