Předłoha:Infokašćik hudźbnik

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Dokumentacija Dokumentacija

{{Infokašćik hudźbnik}} je standardny infokašćik za nastawki wo hudźbnikach a je dźěl wikiprojekta hudźbniki. Prošu diskutuj wjetše změny na diskusijnej stronje, prjedy hač je činiš. Hlej tež Wikipedia:WikiProject Musicians/Infobox za dalše informacije.

Mariah Carey
Mariah Carey za čas wustupa w lěće 1998
Mariah Carey za čas wustupa w lěće 1998
Pozadkowe informacije
Ródne mjeno Mariah Carey
Narodniny 27. měrca 1970 (1970-03-27) (staroba 54)
Huntington, Long Island, New York
Pochad New York
Žanr Pop, R&B, rejowanski pop
Zaběry spěwarka, pěničkarka, tačelowa producentka, režiserka hudźbnych widejow, hrajerka
Aktiwna doba 1990–dźensa
Tačelowe marki Columbia, Virgin, MonarC/Island
Websydło www.mariahcarey.com
Wobdźěłać
p  d  w

Zaměstnjenje

Tuta předłoha měła so na spočatku strony zaměstnić, před zawodom.

Kod

{{Infokašćik hudźbnik
| Mjeno        = 
| Wobraz        = 
| Wobraz_wopis     = 
| Wobraz_wulkosć    = 
| Prěčny        = 
| Pozadk        = 
| Ródne_mjeno     = 
| Alias        = 
| Narodniny      = 
| Zemrěty       = 
| Pochad        = 
| Hudźbny nastroj   = 
| Typ_hłosa      = 
| Žanr         = 
| Zaběra        = 
| Aktiwna_doba     = 
| Marka        = 
| Zwjazane_wustupy   = 
| URL         = 
| Tučasni_čłonojo   = 
| Bywši_čłonojo    = 
| Kedźbyhódne_nastroje = 
}}

Za nastawki wo jednotliwych hudźbnikach, měłoj so poli "Tučasni_čłonojo" a "Bywši_čłonojo" wuwostajić. Za nastawki wo hudźbnych skupinach, měła so jenož slědowaca sadźba polow wužiwać:

{{Infokašćik hudźbnik
| Mjeno      = 
| Wobraz      = 
| Wobraz_wopis   = 
| Wobraz_wulkosć  = 
| Prěčny      = 
| Pozadk      = 
| Alias      = 
| Pochad      = 
| Žanr       = 
| Aktiwna_doba   = 
| Marka      = 
| Zwjazane_wustupy = 
| URL       = 
| Tučasni_čłonojo = 
| Bywši_čłonojo  = 
}}

Pola

 • Wušmórń pola, kotrež trjeba njejsu.
 • Njewužiwaj ženje lěta jako wotkazy, chibazo datum je tohorunja podaty.
 • Najwjace polow je opcionalne a rjadka so prosće wuwostaja, jelizo daty njejsu.
 • Hlej WikiProjekt hudźbniki za dalše informacije wo tutej předłoze.

Mjeno

Mjeno skupiny abo hudźbnika ("wustupa"). Tute polo je trěbne.

Wobraz

Wobraz wustupa, dosć jasny za zwobraznjenje ze šerokosću 220 pikselow. Zapodaj jenož mjeno wobraza, na př. Přikład.png, nic Wobraz:Přikład.png abo [[Wobraz:Přikład.png|200px|abc]].

Wobraz_wopis

Wobraz za zwobraznjeny wobraz.

Wobraz_wulkosć

Wulkosć wobraza měła so jenož podać, jeli wobraz je mjeńši hač šěrokosć 220 pikselow. Zapodaj šěrokosć w pikselach bjez "px", na přikład 150.

Přěčny

Podaj haj, jeli maja so šěroke, niske wobrazy wužiwać. Wysokosć wobraza (skerje hač šěrokosć) budźe so na 200 pikselow wobmjezować.

Pozadk

Wubrany z jedneje ze sydom kategorijow deleka po směrnicach předłohi barba. Tute polo je trěbne.

Infokašćik barba ma tastowe kody, zo by so spěšne podaće typy skupiny resp. hudźbnika zmóžniło, na př. solist, orchester atd. Prošu diskutuj přidatne typy, kotrež maš za trěbne, na diskusijnej stronje předłohi.

Wužiwar barby direktnje njewuběra, kod w polu "Pozadk" identifikuje typ předstajerja. Móžne pozadkowe barby a jich mjena su na lajstach deleka w tabeli podate.

solist
Wšitcy wokalisća (hłowni a pozadkowi spěwarjo, spěwydźěłarjo a spěwacy instrumentalisća). Tute kategorizowanje je za kóždy nastawk wo spěwarju, hač solo wustupuje, ze skupinu abo z band, abo wobě.
instrumentalist
Wšitcy njespěwacy instrumentalisća
njewustupowacy_personal
Wšitcy njeklasiscy komponisća, producenća, spěwydźěłarjo, aranžerjo, diskjokejojo, technikarjo a druhe njewustupowace wosoby
skupina_abo_band
Wšě skupiny, bandy, dźiwadłowe ansamble abo druhe hudźbne ansamble njeklasiskeje hudźby. Tute kategorizowanje je jenož za nastawki wi skupinach; čłonojo skupinow měli so jako solist, instrumentalist abo njewustupowaca wosoba woznamjenić.
koverband
Kover- a tributbandy
klasiski_ansambl
Wšě orchestry a druhe klasiske hudźbne ansamble
nachwilny
Nachwilne zhromadne projekty

Ródne_mjeno

Tute polo je jenož za jednotliwych hudźbnikow relewantne. To je mjeno wuměłca při jeho narodźe.

Alias

Za nalistowanje oficielnych jewišćowych mjenow za wustup; tež za solistow, kotřiž swoje ródne mjeno změnja. Tute polo njeje za přimjena kaž na př. The Godfather of Soul (James Brown) abo Nippy (Whitney Houston).

Narodniny

Tute polo je jenož za jednotliwych hudźbnikow relewantne. Datum narodźenja wuměłca; měła so w prěnim rjedźe předłoha {{narodniny a staroba}} preferować (na přikład {{narodniny a staroba|1949|12|31}}), zo by so aktualna staroba zwobrazniła. Za njebohich wužiwaj {{narodniny2}} (na přikład {{narodniny2|1949|12|31}}. Podaj tež ródne městno, jeli wot bydlišća wuměłca wotchila (hlej polo "Pochad" deleka). Wuwostaj kraj, jeli so wot toho, kotryž je w polu "Pochad" podaty, njerozeznawa.

{{narodniny a staroba|lěto|měsac|dźeń}}<br>[[město]], [[region]] abo [[prowinca]], [[kraj]]

Zemrěty

Tute polo je jenož za jednotliwych hudźbnikow relewantne. Datum a městno smjerće (samsny format kaž pola narodniny; ale wužij {{smjertny datum a staroba}}).

Pochad

Město, z kotrehož spěwar abo skupina pochadźa (to je město, hdźež skupino je so załožiła; abo město, hdźež jednotliwi wuměłcy su swoju karieru startowali, jeli z městnom jich naroda identiske njeje). Jeli město znate njeje, podaj znajmjeńša kraj.

[[Město]], [[Stat]], [[Kraj]]

Hudźbny_nastroj

Tute polo je jenož za jednotliwych hudźbnikow relewantne. Powšitkowne klasy hudźbnych nastrojow, kotrež wuměłc hraje, na př. [[gitara]] abo [[husle]]. Jeli relewantne, zapřijmi [[spěwanje]], [[rap]], [[beatboxing]] and/or [[scat]] if relevant.

Typ_hłosa

Tute polo je jenož za jednotliwych hudźbnikow relewantne. Tute polo hodźi so za spěwarjow město pola "Hudźbny_nastroj" wužiwać. Hlej hłosowy fach za lisćinu hłosowych fachow.

Žanr

Hudźbny žanr abo hudźbne žanry, kotrež so při wustupje předstajeja.

Zaběra

Tute polo je jenož za jednotliwych hudźbnikow relewantne. Róle, kotrež wuměłc je wukonjał (na př. hudźbnik, pěsničkar, producent atd.). Za hudźbnikow, kotřiž su so na druhich formach zabawneho wuměłstwa wobdźělili, zwonka hudźby (na př. hrajenje, dźiwadźelenje)), móža so tute zaběry zapřijimać, jeli su naspomnjenja hódne.

Aktiwna_doba

Perioda w lětach, za kotruž wustup bě aktiwny. Měłi so tu jenož lěta podać (njerozeznawaj na přikład mjez periodu, hdyž Paul McCartney bě čłon skupiny The Beatles a jeho solokarieru), njezwisowace periody so přez komy wotdźěleja. Periody měli so přez ležacu smužku bjez mjezery zwjazować (na př. 1993–2004, 2005–dźensa).

Marka

Tačelowa marka abo tačelowe marki, kotrejž wustup je zawjazowany, jako lisćina dźělena přez komy.

Zwjazane_wustupy

Wustupy, přez kotrež tutón wustup bu pohnuty; wustupy, kotrež wustup skupiny pohnuchu; skupiny, z kotrymiž wuměłc wustupuje; druhe wustupy, z kotrymiž wustup je zwjazany.

URL

Jenička webadresa za oficielne websydło wustupa.

Tučasni_čłonojo

Tute polo je jenož za skupiny relewantne. Tučasni čłonojo skupiny, w porjedźe přistupa a z ekskluziwnym mjenowanjom mjenow.

Bywši_čłonojo

Tute polo je jenož za skupiny relewantne. Bywši čłonojo skupiny, w porjedźe přistupa a z ekskluziwnym mjenowanjom mjenow. Jeli skupina hižo aktiwna njeje, měli so tu wšitcy čłonojo mjenowali a žadyn w polu "Tučasni_čłonojo".

Kedźbyhódne_nastroje

Tute polo je jenož za jednotliwych hudźbnikow relewantne. Wosebje kedźbyhódne modele abo po přeću zhotowjene huidźbne nastroje, z kotrymiž wumełca wusce zwjazuje.

Mikroformat

HTMLowy kod, kotryž so přez tuta předłoha płodźi, zapřijima mikroformat hCard, kotryž wosobowe daty přez kompjutery parsujomne čini, pak zo bychu so awtomatisce nastawki z Wiipedije katalogizowali pak z pomocu čitaka, rozšěrjenja za wobhladowak, zo by so (na přikład) předmjet adresnikej přidał. Za dalše informacije wo wužiwanju mikroformatow we Wikipediji, hlej prošu the microformat project.

Informacije wo narodninach ("bday") budu so jenož do mikroformata zapřijimać, jeli {{Narodniny2}} abo {{Narodniny a staroba}} so w infokašćiku wužiwa.

hCard wužiwa sćěhowace HTMLowe klasy:

 • adr
 • agent
 • bday
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • family-name
 • fn (required)
 • given-name
 • honorific-prefix
 • honorific-suffix
 • label
 • locality
 • n
 • nickname
 • note
 • org
 • role
 • vcard

Prošu njepřemjenuj abo njewotstroń tute klasy.

Přikład předłohi

Sćěhowacy předłohowy kod infokašćik na hornjej kromje strony wutworja.
{{Infokašćik hudźbnik
| Mjeno      = Mariah Carey
| Wobraz      = Mariah Carey13 Edwards Dec 1998.jpg
| Wobraz_wopis   = Mariah Carey za čas wustupa w lěće 1998
| Pozadk      = solist
| Ródne_mjeno   = Mariah Carey
| Narodniny    = {{narodniny a staroba|1970|3|27|df=haj}}<br><small>[[Huntington, New York|Huntington]],
           [[Long Island]], [[New York City|New York]]</small>
| Pochad      = [[New York City]] 
| Žanr       = [[pophudźba|Pop]], [[tučasny R&B|R&B]], [[rejowanski pop]]
| Zwjazane_wustupy =
| Zaběra      = [[spěwarka]], [[pěsničkarka]], [[tačelowa producentka]],
           [[režiserka hudźbnych widejow]], [[hrajerka]]
| Aktiwna_doba   = 1990–dźensa
| Marka      = [[Columbia Records|Columbia]], [[Virgin Records|Virgin]],
           [[MonarC]]/[[Island Records|Island]]
| URL       = [http://www.mariahcarey.com/ www.mariahcarey.com]
}}

Hlej tež

p  d  w
Biografiske předłohi
Předłohi Komentar Mikroformaty1 Kombinowanskej
parametraj
{{Infokašćik dźiwadźelnik}}   vcard fn nickname podpředłoha, wobsaha
{{Infokašćik filozof}}   vcard fn podpředłoha, wobsaha
{{Infokašćik hudźbnik}}   vcard fn podpředłoha, wobsaha
{{Infokašćik politikar}}   vcard fn
{{Infokašćik spisowaćel}}   vcard fn podpředłoha, wobsaha
{{Infokašćik wosoby}} To je powšitkowna předłoha. vcard fn wobsah
{{Infokašćik wuměłc}}   vcard fn podpředłoha, wobsaha
Hlej tež Pomoc:Infokašćiki a Wikipedija:Infokašćik
1Tučnje pisana CSS-klasa je za cyłu tabelu.

Jeli maš prašenje k tutej předłoze, da so móžeš na stronje Wikipedija diskusija:Projekt za předłohi prašeć.


Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije