K wobsahej skočić

Předłoha:Infokašćik chemikalije

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
strukturowa formula
Žana strukturowa formula eksistuje
Powšitkowne
mjeno Infokašćik chemikalije
sumowa formula ?
CAS-čisło ?
Kajkosće
Molarna masa ?
Njestrašnostne pokazy
Markěrowanje jako strašna maćizna
R- a S-sady R: ?
S: ?
Po móžnosći a jeli je zwučeny, so SI-jednoty wužiwaja.

Jeli nic druhe zapisowany, płaća mjenowane daty při standardnych wuměnjenjach.


Dokumentacija Dokumentacija

Funkcija

Tuta předłoha twori jednotnu tabelu, kotraž so može za nastawki wo chemikalijach wužiwać. Hlej tež na stronje Formatvorlage Chemikalien abo Formatvorlage Arzneistoff za Arzneistoffe.

Parametry

Slědowaca tabela pokaza wšě móžne parametry. Z tutej barbu (    ) markěrowane linki su nuzne přidaća a so dyrbja přidawaja. Wšě druhe parametry su opcionalne. Jeli za nuzne přidaće žanu hódnosć njeje, potom zapisaj to eksplicitnje, na př. «žane CAS-čisło» za njeeksistowace CAS-čisło. Jeli hódnosć njeznaješ, potom ju jednory wupušćuj.

Opcija Wopis Móžna hódnosć
strukturowa formula strukturowa formula substancy [[Wobraz:Dioxan.svg|Strukturowa formula dioxana]]
kristalowa stuktura w nadpisu strukturowa formula (ně) abo kristalowa struktura a přidatnje poměrowu formulu město sumoweje formule (haj) (bjez přidaća so strukturowu formulu zapisa) haj / ně
pokiw wo strukturje Wujasnjenje barbow při kristalowej strukturje šěry: Cs+, zeleny: Cl
kristalowy system kristalowy system kristalineje maćizny kubiski
rumowa skupina rumowa skupina maćizny mmm
lěsyčne konstanty lěsyčne konstanty maćizny a=x pm, c=y pm
koordinaciske ličby koordinaciske ličby maćizny Na=6, Cl=6
mjeno Mjeno substancy přidawa. Jeli žadyn parameter přidawa, potom so mjeno strony wužiwa. 1,4-Dioxan
swobodne mjeno Přidawa swobodne mjeno substancy (jenož za lěkarstwa). Tuto so město mejno pokaza. Loperamid
druhe mjena Alternatiwne mjena za substancu * 1-4-Dioxacylohexan
* Glycolethylether
* Diethylendioxid
* Ethylendioxid
sumowa formula sumowa formula substancy C4H8O2
CAS CAS-čisło substancy 123-91-1
PubChem Wotkazowanje za zapis při PubChem 5546
Drugbank Wotkazowanje za zapis při w DrugBanku DB00384
SMILES wot kompjutera čitajomna wopis struktury (SMILES) C1COCCO1
wopis Tu móže krótki wopis substancy steji. bjezbarna kapalina
skupina skutkowacych maćiznow skupina skutkowacych maćiznow (lěkarstwa) Njesteroidalny antirheumatikum
skutkowacy mechanizm skutkowacy mechanizm (lěkarstwa) Cholinesteraseinhibitor
ATC-Code ATC-Code (lěkarstwa) {{ATC|C03|DB02}}
wikowanske mjena mjena wot lěkarstwowych preparatow Aspirin®
wupisowanska winowatosć je lěkarstwo winowatosći zapisanja podležacy? haj
molarna masa tu so molarna masa substancy přidawa 88,11 g/mol
agregatny_staw agregatny staw při rumowej temperaturje kapalny
hustosć hustosć substancy 1,03 g·cm−3
škrějny_dypk škrějny dypk 12 °C
warjenski_dypk warjenski dypk 101,5 °C
parowy_ćišć parowy ćišć (při referenciskej temperaturje) 29 hPa (20 °C)
pKs pKs-Wert substancy 4,75
rozpušćitosć rozpušćitosć substancy derje rozpušćita we wodźe
dipolowy moment elektriski dipolowy moment substancy 6,152·10−30 C·m
wodźiwosć elektriska wodźiwosć substancy 45,2·106 S/m
Quelle GefStKz přidaće žórłow za cyle markěrowanje jako strašna maćizna
strašne symbole strašne symbole {{strašne symbole|F|Xn}}
R R-sady {{R-sady|11|19|36/37|40|66}}
S S-sady {{S-sady|9|16|36/37|46}}
MAK MAK-hódnosć 50 ml·m−3
LD50 LD50-hódnosć substancy (wašnje přiwzaća a organizm) 5 mg/kg ćěłna waha (oralny, šćura)
WGK klasa wohroženja wody substancy 2
GWP parnišćowy potencial substancy 23
radioaktiwny radioaktiwnosć substancy haj / ně
standardna entalpija tworjenja standardna entalpija tworjenja substancy −286 kJ/mol


Wjele hódnosće su w GESTIS-maćiznowej datowej bance BGIA. Za Einzelnachweise na tutu datowu banku steji de:Vorlage:GESTIS k rukomaj.

Žórło

Přikład I (optimowany za organiske substancy)

{{Infokašćik chemikalije
 | strukturowa formula = 
 | druhe mjena   = 
 | sumowa formula = 
 | CAS       = 
 | PubChem     = 
 | wopis  = 
 | molarna masa  = <!-- g·[[mol]]<sup>−1</sup> -->
 | agregatowy_staw = 
 | hustosć     = <!-- g·cm<sup>−3</sup> -->
 | škrějny_dypk  = <!-- °C -->
 | warjenski_dypk = <!-- °C -->
 | parowy_ćišć   = <!-- [[Pascal (Einheit)|Pa]] ( °C) -->
 | rozpušćitosć  = <!-- ??? rozpušćity w ???:  g·l<sup>−1</sup> ( °C) -->
 | Quelle GefStKz = 
 | strašne symbole = {{strašne symbole|?}}
 | R        = {{R-sady|?}}
 | S        = {{S-sady|?}}
 | MAK       = <!-- ml·m<sup>−3</sup>, mg·m<sup>−3</sup> -->
}}

Přikład II (wšě móžne hódnosće)

{{Infokašćik chemikalije
 | strukturowa formula = 
 | kristalowa struktura = Ně
 | pokiw wo strukturje = 
 | kristalowy system  = 
 | rumowa skupina    = 
 | lěsyčne konstanty  = 
 | koordinaciske ličby = 
 | mjeno        = 
 | druhe mjena     = 
 | sumowa formula    = 
 | CAS         = 
 | PubChem       = 
 | SMILES        = 
 | wopis        = 
 | molarna masa     = <!-- g·[[mol]]<sup>−1</sup> -->
 | agregatny_staw    = 
 | hustosć       = <!-- g·cm<sup>−3</sup> -->
 | škrějny_dypk     = <!-- °C -->
 | warjenski_dypk    = <!-- °C -->
 | parowy_ćišć     = <!-- [[Pascal (jednota)|Pa]] ( °C) -->
 | pKs         = 
 | rozpušćitosć     = <!-- ??? rozpušćity w ???:  g·l<sup>−1</sup> ( °C) -->
 | dipolowy moment   = 
 | wodźiwosć      = 
 | Quelle GefStKz    = 
 | strašne symbole   = {{strašne symbole|?}}
 | R          = {{R-sady|?}}
 | S          = {{S-sady|?}}
 | MAK         = <!-- ml·m<sup>−3</sup>, mg·m<sup>−3</sup> -->
 | LD50        = <!-- mg·kg<sup>−1</sup> (organizm, wašnje aplikacije) -->
 | WGK         = 
 | GWP         = 
 | radioaktiwny     = ně
 | Standardbildungsenthalpie = 
}}

Jeli maš prašenje k tutej předłoze, da so móžeš na stronje Wikipedija diskusija:Projekt za předłohi prašeć.


Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije