K wobsahej skočić

Předłoha:Infokašćik bakterija

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Infokašćik bakterija
systematika
Domena Bakterija
Kajkosće
Wobdźěłać
p  d  w


Dokumentacija Dokumentacija

Tuta předłoha wužiwa so w nastawkach wo bakterijach. Za Archaea wužiwaj prošu předłohu {{Infokašćik archaea}}.

Wužiwanje

Za družiny

{{Infokašćik bakterija
|mjeno=
|wobraz=
|wotrjad= 
|podwotrad=
|klasa=
|podklasa=
|porjad=
|swójba=
|podswójba=
|ród=
|družina=
|wědomostne mjeno=
|slědźer=
|lěto=
|forma=
}}

Rody

{{Infokašćik bakterija
|mjeno=
|wobraz=
|wulkosć=
|wopis wobraza=
|nadwotrjad=
|wotrjad=
|klasa=
|podklasa=
|porjad=
|swójba=
|podswójba=
|ród=
|wědomostne mjeno=
|slědźer=
|lěto=
|forma=
}}

Za swójby

{{Infokašćik bakterija
|mjeno=
|wobraz=
|wulkosć=
|wopis wobraza=
|nadwotrjad=
|wotrjad=
|klasa=
|podklasa=
|porjad=
|swójba=
|wědomostne mjeno=
|slědźer=
|forma=
}}

Parametry

Parameter Nuzny abo opcionalny Komentar
mjeno nuzny
wobraz opcionalny
wulkosć opcionalny definuje wulkosć (šěrokosć, jeli wobě měrje njejstej jenakej) wobraza. Jenož je nuzny, jeli njeje 150px.
wopis wobraza opcionalny
typ opcionalny
podtyp opcionalny
nadwotrjad opcionalny nadkmjen je zestarjeny
wotrjad opcionalny kmjen je zestarjeny
podwotrjad opcionalny podkmjen je zestarjeny
nadklasa opcionalny
klasa opcionalny
podklasa opcionalny
nadporjad opcionalny
porjad opcionalny
podporjad opcionalny
nadswójba opcionalny
swójba opcionalny
podswójba opcionalny
tribus opcionalny
podtribus opcionalny
ród opcionalny
družina nuzny
poddružina opcionalny
wědomostne mjeno nuzny
slědźer nuzny štó definowa družinu a da jej wědomostne mjeno
lěto opcionalny hdy slědźer definowa družinu
mapa1 opcionalny hdźe žiwa družina
wopis mapy1 opcionalny
wulkosć mapy1 opcionalny definuje wulkosć (šěrokosć, jeli wobě měrje njejstej jenakej) wobraza. Jenož je nuzny, jeli njeje 200px.
mapa2 opcionalny
wopis mapy2 opcionalny
wulkosć mapy2 opcionalny definuje wulkosć (šěrokosć, jeli wobě měrje njejstej jenakej) wobraza. Jenož je nuzny, jeli njeje 200px.
podskupiny opcionalny móže być wotkaz do nastawka
podskupiny2 opcionalny wobsahuje lisćinu
forma nuzny

Přikład

Escherichia coli
(Escherichia coli)
(Escherichia coli)
systematika
Domena Bakterija
wotrjad: proteobakterije
klasa: gammaproteobakterije
porjad: (Enterobacteriales)
swójba: (Enterobacteriaceae)
ród: (Escherichia)
wědomostne mjeno
Escherichia coli
Kajkosće
forma: kiješk
Wobdźěłać
p  d  w
{{Infokašćik bakterija
|mjeno=Escherichia coli
|wobraz=E. coli Bacteria (7316101966).jpg
|wulkosć=300px
|wopis wobraza=(Escherichia coli)
|wotrjad=proteobakterije
|klasa=gammaproteobakterije
|porjad=(Enterobacteriales)
|swójba=(Enterobacteriaceae)
|ród=(Escherichia)
|družina=
|wědomostne mjeno=Escherichia coli
|forma=kiješk
}}Jeli maš prašenje k tutej předłoze, da so móžeš na stronje Wikipedija diskusija:Projekt za předłohi prašeć.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije