K wobsahej skočić

Předłoha:IMDb mjeno

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

IMDb mjeno w němskej a jendźelskej wersiji mjezynarodneje filmoweje datoweje banki (IMDb)

Dokumentacija Dokumentacija

Tuta předłoha so wužiwa, zo by awtomatisce w nastawkach wotkaz na stronu wo wosobje w IMDb sadźała.

Wužiće

Wona so sćěhowace zapisa:

* {{IMDb mjeno|X|Y}}

X: Dźěl URL wot IMDb, kotryž po http://www.imdb.com/name/nm steji.

Y: Mjeno wosoby, kotraž wo wotkazuje. Jeli mjeno je hesłu wotpowěduje, potom by ničo zapisać dyrbjał, dokelž potom město toho hesło so zapisa.

Hlej tež


Jeli maš prašenje k tutej předłoze, da so móžeš na stronje Wikipedija diskusija:Projekt za předłohi prašeć.


Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije