K wobsahej skočić

Njemodlinski dialekt

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Mapa z 19. lětstotka kotraž pokaza region, hdźež so njemodlinski dialekt wužiwa

Njemodlinski dialekt (šlesce: djalykt ńymodliński ślůnskij godki, wurěkowanje: ['dʲalɨkt ɲɨmɔd'liɲski 'ʃlunskʲij 'gɔtki]) je dialekt šlešćiny, kotryž so w regionje města Niemodlin (Pólska) rěči. Kajkosć, kotraž tutón dialekt wot normalneje šlešćiny rozeznawa, je jeho fonetika, na př. mazuřyńy fenomen, kotryž woznamjenja, zo konsonanty č š ž dž so čita swěru kaž c s z dz (IPA: /ʦ/, /s/, /z/, /ʣ/). W njemodlinskim dialekće so druhdy nazalny wokal y pokazuje, kotryž so kaž /ɨ̃/) čita. Njemodlinski dialekt je podobny prudniskemu dialektej.

Přikład njemodlinskeho dialekta[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Jak my byli chopcy, to my śli tys cansto na gřiby. Noubaři my śe radowali, jak my nouwjancyj prawikůw a růtkopůw nazbjyrali, bo te bůuy bardzo twardy do krouńou. Prawiki a růtkopy – z wjankša rosnům we břuskach. Śińouki a kuřůntka – te z wjankša rosnům zajś we śwjyrckach. Majślouki tys sům dobry, yno te žoudyn ńe chćou zajś roud uodźyrać, bo te musům zajś być uodźyrany, a bardzo śe lepjům po palcach. Bźony – te rosnům zajś na ślagach, na tych uodźymkach uod strumůw. I poram muchorůutkůw my tys přinůjśli, co na muchy jadźić.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije