Mikławš Truc

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Mikławš Truc (wokoło 1914)

Mikławš Truc (němsce Nikolaus Trutz; * 21. januara 1839 w Kukowje, † 14. oktobra 1917 w Jarobrodźe) bě serbski wojnar, twarc knjejskich wozow a awtow kaž tež předewzaćel a załožer awtomobiloweje firmy Karosseriefabrik N. Trutz w Coburgu.

Wón narodźi so w Kukowje jako syn małeho žiwnosćerja, kiž tež jako wojnar dźěłaše. Po wopyće Kukowskeje ludoweje šule wukonješe lěto słužby pola kublerja a nawukny potom w Kamjencu wojnarstwo. Wot 1857 do 1861 dźěłaše jako wojnar na wšelakich městnach w Budyšinje a Drježdźanach. Na pućowanju přez Durinsku, Hessensku, Porynsku hač do Parisa wukmanješe so mjez 1861 a 1865 w swojim rjemjeslnistwje dale. Wot 1865 dźěłaše pola fabrikanta Rothschilda, hdźež naćisny planaj za luksusowej wozaj, kotrejž dóstaštaj na swětowej wustajeńcy 1867 druhe myto. 1870 přewza Truc w Parisu sam małe předewzaće, kotrež dyrbješe pak dla wudyrjeneje wójny mjez Francoskej a Němskim zwjazkom bórze zaso předać. Přesydli so do Coburga a kupi tam fabriku za knjejske wozy.

Fabrika Mikławša Truca eksportowaše do mnohich europskich krajow kaž tež do Južneje Ameriki. W lěće 1898 załoži filialu w Berlinje a bórze po tym dalšu w Mexiku. Z rozšěrjenjom awtow so tež Truc přeorientowa. W lěće 1913 naprodukowa jeho Berlinska filiala 400 awtomobilow.

W poslednich žiwjenskich lětach přebywaše Truc hdys a hdys w ródnej Łužicy a rozprawješe na přikład w Kukowskej Bjesadźe wo swojim žiwjenju.

Žórła a literatura[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

  • Jan Meškank: Truc, Mikławš. W: Jan Šołta, Pětr Kunze, Franc Šěn (wud.): Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow. Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 1984, str. 574
  • Nikolaus Trutz: Vom Wanderstab zum Automobil. Paderborn 1914 (digitalizat na stronach SLUB).
  • Thomas Köppen: Der Coburger Hof- Wagenfabrikant Nikolaus Trutz. Ein Beispiel fur den Wandel eines Landstellmachers in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts zum Kutschenfabrikanten. W: Achse, Rad und Wagen 4 (1996), str. 16-27
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije