K wobsahej skočić

Michał Žur

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

Michał Žur (němsce Michael Sauer; * 19. septembra 1868 w Hózku, † 7. awgusta 1929 w Groß Kottorzu) bě serbski katolski farar a spěchowar serbsko-pólskeje wzajomnosće.

Narodźi so jako syn Hózkowskeho młynka a wopytowaše w Budyšinje najprjedy Tachantsku šulu (1881–83) a potom gymnazij (1883–90). Wot 1890 do 1894 studowaše we Wrócławju teologiju a wostawaše tež po zakónčenju studija w Šleskej. Tam bě z kapłanom w Kollanowitzu (1894), Reibnitzu (1895–97) a Ellguth Turawje (1897–1919), wšitke we wokolinje Opola. Wot 1919 hač do swojeje smjerće w lěće 1929 bě z fararjom w Groß Kottorzu (Kotórz Wielki).

Žur skutkowaše jako duchowny mjez Polakami Hornjeje Šleskeje a stwori wokoło sebje mału serbsku koloniju. Po Prěnjej swětowej wójnje dyrbješe dla rozestajenjow w zwisku z ludowym woprašowanjom wo přichodźe Hornjeje Šleskeje před němskonacionalistiskimi nadpadami ćeknyć a přebywaše chwilu w Kulowje.

Wot lěta 1890 bě z čłonom Maćicy Serbskeje.

Žórło[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

  • Jurij Młynk: Žur, Michał. W: Jan Šołta, Pětr Kunze, Franc Šěn (wud.): Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow. Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 1984, str. 655
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije