K wobsahej skočić

Jakub Šajba

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

Jakub Šajba (němsce Jacob Scheibe; * 11. junija 1899 w Dobrošicach, † 13. septembra 1956 w Drježdźanach) bě serbski pismikistajer, nakładnik, starosta Sokoła a Domowinski funkcionar.

Narodźi so jako syn skałarja a nawukny wot 1913 do 1917 powołanje pismikistajerja. Jako tajki dźěłaše 1917–19 w Donnerhakec ćišćerni. Wot 1919 do 1933 bě polygrafiski sobudźěłaćer a wot 1935 hač do jeje zawrjenja w lěće 1937 mašinski stajer w Smolerjec knihićišćerni a nakładnistwje w Budyšinje. W lěće 1933 bu wot nacionalsocialistow na krótki čas zajaty. Po zawrjenju Smolerjec ćišćernje dźěłaše skrótka w ćišćerni Towarstwa Cyrila a Metoda, 1937–40 pola Monse a wot 1940 do 1945 we wulkowikowarskej firmje w Budyšinje. Po Druhej swětowej wójnje přebywaše hišće hač do měrca 1948 we wójnskej jatbje.[1]

Po nawroćenju z jatby skutkowaše 1948–50 jako hłowny respektiwnje zwjazkowy sekretar Domowiny a wot 1950 hač do swojeje smjerće w lěće 1956 jako načolnik ćišćernje a nakładnistwa Nowa doba.

W mjezywójnskim času bě Šajba wosebje w Serbskim Sokole we wodźacych funkcijach aktiwny, tak 1922/23 a znowa 1925–33 jako starosta a 1923–25 jako městostarosta. Składnostnje Sokołskeho zlěta w Skopju lěta 1928 spožči so jemu juhosłowjanski Rjad swjateho Sawy. Nimo sokołstwa skutkowaše w serbskim lajskim dźiwadłowym hibanju, publikowaše wo skutkowanju Sokoła a serbskeje narodneje organizacije a wustupi jako přełožowar.

Wón bu pochowany na Budyskim Mikławšku. Šajba bě swak Wójćecha Kóčki a Pawoła Krječmarja.

Spisy[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

  • Naša serbska młodźina a Sokoł. Sokołske listy 5 (1929), str. 129–134
  • Tyrš we swětle serbskeho narodneho prócowanja. Sokołske listy 8 (1932), str. 97–101
  • Zaměr a nadawki serbskeje žony. Naša Domowina 2 (1936), str. 42 a druhe

Literatura[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

  • Betina Kaunowa: Mój dźěd Jakub Šajba a Rjad swjateho Sawy. W Rozhledźe 2/2019, str. 16slsl.

Žórła[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

  • Jurij Młynk: Šajba, Jakub. W: Jan Šołta, Pětr Kunze, Franc Šěn (wud.): Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow. Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 1984, str. 530sl.
  • Měrćin Nowak-Njechorński: Sokoł-doprědkar. W Nowej dobje 3, čisło 66 (11. junija 1949)
  • Pawoł Nowotny: Nekrolog. W Nowej dobje 10, čisło 221 (21. septembra 1956)

Nóžki[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

  1. Jakub Šajba je domoj! Nowa doba, 24. měrca 1948, str. 2.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije