K wobsahej skočić

Izmail Iwanowič Srjeznjewskij

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Izmail Srjeznjewskij w lěće 1854.

Izmail Iwanowič Srjeznjewskij (rusce Измаи́л Ива́нович Срезне́вский; * 13. junija 1812 w Jaroslawlu; † 21. februara 1880 w Pětrohrodźe) běše ruski slawist.

Srjeznjewskij narodźi so 1812 w ruskim Jaroslawlu, hdźež jeho nan při uniwersiće wuwučowaše. Jeho nan powoła so pozdźišo na Charkiwsku uniwersitu, hdźež tež sam mjez 1826 do 1829 na filozofiskej fakulće studowaše.

Wot lěta 1839 přebywaše nimale tři lěta hač do 1842 na pućowanju we wukraju. Wón pućowaše přez wšě zapadne a juhozapadne słowjanske kraje. W lěće 1840 přebywaše tež prěni króć w Hornjej a Delnjej Łužicy, hdźež jeho Smoler přewodźeše. Srjeznjewskij spisa prěnje ruske nastawki wo Serbach a zahaji studije wo Serbach w Ruskej. Po jeho nawróće do Ruskeje powoła so wón spočatnje na Charkiwsku uniwersitu. Wot lěta 1847 hač do swojeje smjerće wuwučowaše Srjeznjewskij na Pětrohródskej uniwersiće, hdźež běše mjez jeho šulerjemi tež Baudouin de Courtenay.

Srjeznjewskeho wopyta w Pětrohrodźe tež Jan Arnošt Smoler na swojej jězbje do Ruskeje 1859, nawjazujo literarne a překupske poćahi. Tež z druhimi serbskimi prócowarjemi haješe Srjeznjewskij zwiski. Wot lěta 1882 běše Srjeznjewskij čłon Maćicy Serbskeje.

 Commons: Izmail Srjeznjewskij – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
  • Ljudmila Pawlowna Laptewa: Srjeznjewskij, Izmail Iwanowič. W: Jan Šołta, Pětr Kunze, Franc Šěn (wud.): Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow. Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 1984, str. 518ff.
  • Josef Páta: Z čěskeho listowanja Jana Arnošta Smolerja. Budyšin 1919.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije