K wobsahej skočić

Edward Wornar

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

Edward Wornar (němsce Eduard Werner; * 21. apryla 1966 w Bendorfje) je němsko-serbski sorabist a rěčespytnik.

Wornar narodźi so w Bendorfje nad Rynom jako syn rězbarja. Po dokónčenju šule studowaše na Bonnskej uniwersiće najprjedy geologiju a paleontologiju, potom pak slawistiku a indogermanistiku. 1991 dokónči studij jako magister, 1996 sćěhowało tomu doktorske dźěło pod titulom „Studien zum sorbischen Verbum“.

Wot lěta 1993 běše Wornar ze sobudźełaćerjom Serbskeho instituta w Budyšinje. Wot lěta 2003 je Wornar profesor za sorabistiku a tuž direktor Instituta za sorabistiku Lipšćanskeje uniwersity.

Edward Wornar je tež zeserbšćił literariske twórby z pólšćiny, kymrišćiny a jendźelšćiny, mjez druhim Tolkienowy Hobit.

Wubrane spisy[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

 • Studien zum sorbischen Verbum. Budyšin, 1996. (Spisy Serbskeho Instituta; 13).
 • „Wo etymologiji słowow z njeprawidłownym refleksom psł. *ę w serbšćinje“. W: Faßke, H., Wrocławska, E. (red.): Z historii języków łużyckich, Warszawa 1996.
 • „Hornjoserbsce čula, litawsce kiaũlė“. W: Zieniukowa, J. (red.): Obraz językowy słowiańskiego Pomorza i Łużyc. Warszawa, 1997.
 • „Nastărei̯să venstă slüvesa? – pomnik srjedźowěkowskeje połobšćiny“. Lětopis, 2/2002.
 • Die Verbalaffigierung im Obersorbischen. Budyšin, 2003. (Spisy Serbskeho Instituta; 34).
 • „Serbska sada w rukopisnej zběrce z lěta 1510“. Lětopis, 2/2011.
 • „Kak serbska je Budyska přisaha?“. Lětopis, 2/2012.
 • Hobit. Přełožk z jendźelšćiny. Lipsk, 2012.
 • „Dodawk k serbskej sadźe z lěta 1510“. Lětopis, 2/2014.

Žórło[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

 • Werner, Eduard: Studien zum sorbischen Verbum. Disertacija, Bonn, s.d.
 • Eduard Werner, Bulletin der Deutschen Slavistik, Organ des Verbandes der Hochschullehrer für Slavistik, №7, 2001, p. 64
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije