Diskusija k předłoze:Zarodk - kompjuter

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Je słowo "kompjuter" korektne? Nima teho słowa w słowniku http://boehmak.de/. --Derbeth talk 23:21, 9. okt 2008 (CEST)

Witaj Derbetho, haj, słowo kompjuter je korektne. Boehmakowy słownik je z lěta 2004, wot lěta 2005 wšak ma hornjoserbšćina nowy prawopis. Standardne dźěło za to je "Prawopisny słownik" Pawoła Völkela z lěta 2005 (5. wudaće). "Kompjuter" słuša k tym słowam, kotrež maja nětko nowy prawopis. Jedyn z kajkosćow noweho prawopisa je sylniše zeserbšćenje cuzych słowach po wurjekowanju. (prawopis słowa "wurjekowanje" je tež nowy, stary prawopis je "wurěkowanje" był.) Postrowy, --Michawiki 23:34, 9. okt 2008 (CEST)

To wóznamjenijo, až "komputer" něnt korektne njejo? Hm, to by derje było, gaby informaciju wó tej reformje někak na nimskej abo engelskej Wikipedije napisaś. --Derbeth talk 23:46, 9. okt 2008 (CEST)

Nimo toho wobžaruju, zo so jadriwa serbska terminologija přesadźeć njemóže. W čěšćinje je słowo „počitáč” z wašnjom, nichtó tam na ideju njepřińdźe, z jendźelskimi formami wobchadźeć. Mamy rjane serbske słowo „ličak” runje kaž „(syćowy) wobhladowak”… --Dundak 23:55, 9. okt 2008 (CEST)
@Derbeth: Myslu sej, zo měniš hornjoserbske słowo. K 5. nakładej Prawopisneho słownika je mała brošurka z titulom "Nowe postajenja na polu ortografije, morfologije a interpunkcije w hornjoserbšćinje". Tam steji pod nadpismom "Rozšěrjenje prawopisneho zeserbšćenja cuzych słowow a požčonkow w 5 nakładźe Prawopisneho słownika":
"Zakładne prawidło 170 w 4. nakładźe Prawopisneho słownika wo "pisanju cuzych słowow" dale płaći:
"Wo pisanju cuzych słowow rozsudźa we wulkej měrje jich rozšěrjenje a zadomjenje w pisanej rěči. Po tutej wuchadnej zasadźe pisamy cuze słowa pak po originalnym wašnju pisanja [...], pak změnimy, t.r. zeserbšćimy prawopis cuzych słowow po zasadach hornjoserbskeho prawopisa [...]"
Dokelž so cuze słowa přiběrajcy w hornjoserbšćinje zadomjeja, rozšěri 5. nakład Prawopisneho słownika móžnosć jich zeserbšćenja. Při tym so na to dźiwa, zo so słowa po móžnosći pak dospołnje po swojim wurjekowanju zeserbšća, pak po originalnym wašnju pisaja."
To woznamjenja, zo móžeš pak "kompjuter" pak "computer" wužiwać, nic wšak "komputer". "Komputer" je hybrid, měšana forma, kotraž hornjemu prawidłu njewotpowěduje. Postrowy, --Michawiki 17:56, 10. okt 2008 (CEST)
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije