Delfiny

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Delfin (Tursiops truncatus)

Delfiny (łaćonsce Delphinidae) su cycaki, kiž su zwjetša w morju žiwe. Móža starobu wot 10 do 50 lět docpěć. Hinak hač druhe zwěrjata wukonjeja delfiny samostatnu pomoc. Zo njebychu so zatepili, spja delfiny přeco jenož z jednej połojcu mozow. Woni su na dnju aktiwni.

Wonkowny napohlad[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Delfiny su 2 - 4 metry dołhe a waža někak 100kg - 350kg. Su šěro běłe. Delfiny maja žołmojty ćělny twar, zo bychu so we wodźe spěšnje pohibować móhli. Klama delfina so rostrum mjenuje, kiž z kosćow wobsteji. Delfiny móža derje widźeć a słyšeć. Pjerica delfinow rěkaja finne (chribjetna pjerica), fluke (wopušne pjerjo) a flipper (hrudźna pjerica).

Žiwjenski rum[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Delfiny su we wodźe žiwe. Su přez cyły swět rozpřestrěte a w morju žiwe. Delfiny su w mórskich hłubinach abo při brjohach žiwe. Su w skupinach žiwe. Pochad delfinow je njeznaty.

Rozmnoženje[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Delfiny móža wot 6 - 12lět splažny wobchad měć. Žónki su 12 měsacow dołho zańdźene. Porowanski čas je přez cyłe lěto móžne. Delfiny porodźa přeco jenož jedne młodźatko. Tute młodźata mjenuja so ćelata.

Zežiwjenje[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Delfiny su rybožrački. Štož woni jědźa je wot družiny wotwisne. Hłowna jědź delfinow su kalmary, čornicy a ryby kaž na přikład harjenki a łososy. Delfiny w skupinach ryby honja. Woni móža ryby z pomocu zwukowych žołmow popadnyć.

Komunikacija[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Delfiny přez hwizdace zwuki a druhdy přez dźerženje ćěła komunikuja. To dyrbja činić, dokelž žane hłosowki nimaja. Kóždy delfin ma sam za sebje swój zwuk. Tak spóznaja so mjez sobu. Kaž pola nas, čłowjekow, dyrbja młodźata tute hwizdace zwuki najprjedy nawuknyć. Delfiny móža pod wodu wjele zwukow wuwołać. Tute so do dweju skupinow a třoch typow rozdźěla. To su dołhe, čiste zwuki a impulsowe zwuki. Impulsowe zwuki so do klikowych zwukow a eksplosiwnych – pulsowych – zwukow rozeznawaja.

Wotkaz[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

 Commons: Delphinidae – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije