K wobsahej skočić

C (wjacezmyslnosć)

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

C abo c ma wjacore woznamy. Prošu tam čitać:

Symbol wjacezymslnosće Tuta strona wjacezmyslnosće naliči nastawki z podobnym pomjenowanjom.
Jeli je će interny wotkaz na tutu stronu posrědkował, sy prošeny wotkaz změnić, zo by bjezposrědnje k prawemu nastawkej wjedł.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije