K wobsahej skočić

Braniborska techniska uniwersita

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Braniborska techniska uniwersita
moto My wuwijomy trajny pśicho
Zakładne daty
datum załoženje: 1991
nošerstwo: statny
městno: Choćebuz
titul wjednistwo: Walther Christoph Zimmerli
ličba studentow: 5.600 (2009)
ličba sobudźěłaćerjow: 502
profesory: 125 (2009)
lětny etat: 50 Mio. € (2006)
webstrona: tu-cottbus.de
Wobdźěłać
p  d  w

Braniborska techniska uniwersita (BTU Choćebuz) je připóznata mała techniska slědźenska uniwersita a bu załožena 1991 w Choćebuzu jako jenička techniska uniwersita zwjazkoweho kraja Braniborskeje. Wona hospoduje tuchwilu (2009) 125 profesorow, 502 wědomostnaj sobudźěłaćerjej a wjace hač 5600 studentow, wot tych něhdźe 900 wukrajneho pochada z wjace hač 80 narodow a wunjese přichodnu móc wugbanja, z tym hač wona wo inženjera- a přirodowěda znaće a zamóžnosć posrědkować a předmjet přesahajcy wuslědźić.

IKMZ[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

IKMZ

W decembrje 2004 budźe nowy informaciski, komunikaciski a medijowy centrum (němsce krótko: IKMZ) architektow Herzog & de Meuron, w kotrymž na přikład nowa centralny biblioteka uniwersity je, wotčinić.

IKMZ je centralna institucija BTU Choćebuz, hdźež strukturne wobwody informaciskeho, komunikaciskeho a medijoweho zastarenja uniwersity pod zhromadnym wjednistwom zjednoćene su.

Wobstejaca tradicionalna uniwersitna biblioteka, kiž zaměstnjena je we wšelakich twarjenjow w měsće, je so w nowotwarje wot IKMZ zjednoćiło. Tu steja multimedijalne dźěłowe městna za wužiwarjow. Předewšěm za studentow ma centrum pod wjednistwom dr. Andreasa Degwitza wulki pool wědy.

Stawizny[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

BTU

Załoženska faza[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Po přewróće 1989 je so Braniborska prócowała z nowymi slědźenskimi institucijemi zakład za modernizowanje hospodarstwa a za nowa dźěłowe městna wuzwihnyć.

Dnja 15. maja 1991 natwarjenje Techniskeje uniwersity Choćebuz je w kraju so wobzamknyło. Uniwersita je dyrbjała jako jenička techniska uniwersita w Braniborskej so na nowym stawje wědomosći orientować. Wuwiće njeje dyrbjało so přez stare struktury a tradicije wotdźeržeć. Tuta statna uniwersita je dyrbjała w přichodźe lětnje wokoło 6000 studentow a wyše 100 profesorow zaběrać.

Dnja 22. maja 1991, čłony załoženskeje komisije su so wot ministarja za wědomosć, slědźenje a kulturu w Bramborskej powołali. Prěni direktor TU, kiž bě profesor Günter Spur, je mĕł předsydstwo. Jeho naslědnik bě profesor Ernst Sigmund.

Dnja 15. junija TU Choćebuz je so oficielnje załožiła. Wučba je so prěni raz započała k zymnemu semesterej 1991. Pjeć studijnych drogow je so poručiło. To su byli architektura, elektrotechnika, twarske inženjerstwo, wobswětowa wědomosć a hospodarske inženjerstwo.

Nowe fakulty su so zawjedli 1992 a tež dalše profesory su so zasadźili. Dnja 9. julija 1993 TU Choćebuz je so přiwzała do twarjenskeho spěchowanja kazni za spěchowanje nowych twarow na wysokich šulach.

1994 je direktor profesor Spur namjetował, TU Choćebuz do Braniborskeje techniskeje uniwersity (BTU) Choćebuz přemjenować. Wosobnosće BTU su dyrbjeli być : wukubłanje nowych specialistow na wobłukach na nałožowanje orientowanych přirodow, techniske a inženjerske wědomosće, předmjet přesahowacy studij, nowy slědźenje w přirodnych a wobswětowych wědomosćach, mašinowa twar a elektrotechnika, a twarske inženjerstwo a architektura. Přez slědźenje su so dyrbjeli nowe produkty a metody tworić.

IKMZ

Dnja 6. decembra 1995 je so wuzwolił profesor Ernst Sigmund k prěnjemu prezidentej BTU a je zapokazał do swojeho hamta dnja 1. februara 1996.

Wuwiće wot 2004[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

W decembrje 2004 je so wotworał informaciski komunikaciski a medicinski centrum na něhdyšich wobwodach uniwersitneho stadiona. Wón wobsahuje nowu centralnu biblioteku uniwersity, 8 etažow a wokoło 900 000 medicinskich jednotow.

W lěće 2006 je senat wuzwolił profesora doktora Jürgena Kurtha k nowemu prezidentej BTU. Wón njeje stupił do hamta, dokelž je ministerstwo za wědomosć, slědźenje a kulturu w Braniborskej wotchiliło pominane financielne wuhotowanje za BTU. Walther Zimmerli je so wuzwolił k prezidentej dnja 27. februara 2007.

Semestrowy tiket za wšitke zjawne wobchadowe srědki w Berlinje a Braniborskej kaž tež RE 18 do Drježdźan dajo wot 1. oktobra 2006.

Nóžki[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]


51°46′2″ N 14°19′35″ E

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije