K wobsahej skočić

Ćežka woda

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

Ćežka woda abo deuteriumowy oksid je woda, w kotrejž su město atomow wodźika atomy deuteriuma.

Chemiski symbol je D2O.

Nimo ćežkeje wody eksistuje tež połćežka woda - HDO - jedyn atom wodźika, jedyn atom deuteriuma a jedyn atom kislika.

Ćežka woda so na př. kaž moderator w někotrych typach jadrowych reaktorow wužiwa.

Porno normalnej wodźe ma snadnje wotchilne fyzikaliske kajkosće. Ćežka woda njeje radioaktiwna, we wjetšich mnóstwach je wšak strowosći škódna, dokelž fyzikalisku runowahu w ćěle myli.

Kajkosće[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Ćežka woda je mjenje reaktiwna hač wšědna woda a ma hórše kajkosće rozpušćliwosće. Tohodla je za wjetšinu organizmow měrnje jědojta. Eksperimenty na myšach su pokazali, zo potłóčuje bańkowe dźělenje.

Kajkosć Ćežka woda (D2O) Normalna woda (H2O)
Škrějna temperatura 3,82 °C 0 °C
Temperatura zawarjenja (při normalnym ćišćom) 101,42 °C 100 °C
Maksimalna hustota 1,1072 g/cm³ 1,0 g/cm³
Maksimalna hustota je při 11,2 °C 3,98 °C
Hódnota pKw při 25°C 14,869  14,000 
Wiskozita při 20°C 1,25 1,005
Powjerchowe napjeće jr 25°C, din·cm 71,93 71,97
Wuparna ćopłota (cal/mol) 10,864 10,515
pH při 25°C 7,41 7,00
Hustota při 20°C, g/mL 1,1056 0,9982

Hlej tež[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije