Wužiwar:Michawiki/Licencne předłohi za wobrazy

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

Předłoha:Shortcut Předłoha:Index-Mitmachen Předłoha:Wikipedia-Urheberrecht

Z licencnymi předłohami dyrbja w hornjoserbskej Wikipediji wšě wobrazy woznamjenjene być, zo by so prawniski status předstajił.

W dwělnym padźe prošu wěcne połoženje na Wikipedia:Urheberrechtsfragen wujasnić dać


Creative Commons[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Předłoha Wuslědk
{{Wobraz-CC-by-sa/2.0}}

Creative Commons - Připóznaće awtorstwa pod jenakimi wuměnjenjemi 2.0

Předłoha:Wobraz-CC-by-sa/2.0
{{Wobraz-CC-by-sa/2.0/de}}

Creative Commons - Připóznaće awtorstwa pod jenakimi wuměnjenjemi 2.0 Němska

Předłoha:Wobraz-CC-by-sa/2.0/de
{{Wobraz-CC-by-sa/2.5}}

Creative Commons - Připóznaće awtorstwa pod jenakimi wuměnjenjemi 2.5

Předłoha:Wobraz-CC-by-sa/2.5
{{Wobraz-CC-by-sa/3.0}}

Creative Commons - Připóznaće awtorstwa pod jenakimi wuměnjenjemi 3.0

Předłoha:Wobraz-CC-by-sa/3.0
{{Wobraz-CC-by/2.0}}

Creative Commons - Připóznaće awtorstwa 2.0

Předłoha:Wobraz-CC-by/2.0
{{Wobraz-CC-by/2.0/de}}

Creative Commons - Připóznaće awtorstwa 2.0 Němska

Předłoha:Wobraz-CC-by/2.0/de
{{Wobraz-CC-by/2.0/at}}

Creative Commons - Připóznaće awtorstwa 2.0 Awstriska

Předłoha:Wobraz-CC-by/2.0/at
Wobraz-CC-by/2.5]]}}

Creative Commons - Připóznaće awtorstwa 2.5

Předłoha:Wobraz-CC-by/2.5
{{Wobraz-CC-by/3.0}}

Creative Commons - Připóznaće awtorstwa 3.0

Předłoha:Wobraz-CC-by/3.0

Public-Domain / Zjawne kubło[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Předłoha Wuslědk
{{Wobraz-njewobmjezowane wužiwanske prawo}}

Public domain - Za wobrazy, kotrež buchu wot jich awtora do zjawneha kubła přepodate a/abo za kotrež bu njewobmjezowane wužiwanske prawo za kóždehožkuli přizwolene (za wužiwarjow z Němskeje)

Předłoha:Wobraz-njewobmjezowane wužiwanske prawo
{{Wobraz-PD-tworićelska wysokosć}}

Public domain - Za wobrazy, kotrež trěbnu tworićelsku wysokosć za awtorskoprawniski škit njedocpěwaja

Předłoha:Wobraz-PD-tworićelska wysokosć
{{Wobraz-PD-US}}

Public domain - Za wobrazy, kotrež buchu wot knježerstwa Zjednoćenych statow wutworjene (hlej Dźěło knježerstwa Zjednoćenych statow)

Předłoha:Wobraz-PD-US
{{Wobraz-PD-zarjadniske dźěło}}

Public domain - Za zarjadniske dźěła (na př. zarjadniska listowa znamka, zarjadniski wopon)

Předłoha:Wobraz-PD-zarjadniske dźěło
{{Wobraz-PD-stary}}

Public domain - Za wobrazy, kotrychž škitna doba je so skónčiła

Dla URAA-problematiku (Disk.) tuchwilu:
{{Wobraz-PD-staryt-100}}

Public domain - Za wobrazy, kotrež su wjace hač 100 (ale mjenje hač 150) lěta stare a kotrychž awtor resp. jeho datum smjerće je njeznaty

Předłoha:Wobraz-PD-stary-100
{{Wobraz-PD-rozmnoženje}}

Public domain - Za wobrazy, kotrež poprawom tworićelsku wysokosć trěbnu za awtorskoprawniski škit njedocpěwaja, žadyn wukon za škit jako foto njepřinjesu a mólbu předstajeja, kotrež [prawidłowna škitna doba|škitna dobaSchutzdauer]] je so skónčiła

Předłoha:Wobraz-PD-rozmnoženje
{{Listowa znamka-PD-Němska}}

Public domain - Za zarjadniske listowe znamki

Předłoha:Listowa znamka-PD-Němska

Dalše licency[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Kedźbu: Licenca GNU Free Documentation License je dosć špatna licenca za wobrazy, dokelž wona (na rozdźěl wot licencow Creative-Commons, h. h.) žane jednore wužiwanje njezmóžnja, ale jemu wadźi.

Předłoha Wuslědk
{{Wobraz-GFDL}}

GNU Free Documentation License

{{Wobraz-GPL}}

GNU General Public License

Předłoha:Wobraz-GPL
{{Wobraz-by}}

Swobodne wužiwanje, jeli so awtor mjenuje

Předłoha:Wobraz-by
{{LogoSH}}

rysowane loga pod škitom mjenoweho/markoweho prawa, ale bjze awtorprawniskeje (wuměłskeje) tworićelskeje wysokosće. <br\ >Kedźbu: Předłoha nic za fotografije a nic za kombinaciju z druhimi licencnymi dźělemi. (Město toho ew. {{Logo}} wužić.)

Wudospołnjace pokazowace předłohi[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Kedźbu: Sćěhowace předłohi licencnu předłohu njenarunuja.

Předłoha Wuslědk
{{Znamjenja přećiwowustawnych organizacijow}}

Pokiw na njeawtoprawniske wobmjezowanja za wužiwanje wobraza po § 86 StGB

Kedźbu: Sćěhowace předłohi licencnu předłohu njenarunuja.

Předłoha:Znamjenja přećiwowustawnych organizacijow
{{Woponowe prawo}}

Pokiw na njeawtorprawniske wobmjezowanja za wužiwanje wobraza po mjenoprawniskich postajenjach (Wyšnostne znamjo)

Kedźbu: Sćěhowace předłohi licencnu předłohu njenarunuja.

Předłoha:Woponowe prawo
{{Měna}}

Hinweis auf nicht-urheberrechtliche Beschränkungen für die Nutzung des Bildes nach § 148 ff StGB

Kedźbu: Sćěhowace předłohi licencnu předłohu njenarunuja.

Předłoha:Währung
{{Logo}}

Hinweis auf nicht-urheberrechtliche Beschränkungen für die Nutzung des Bildes nach Marken- bzw. Namensrecht

Kedźbu: Sćěhowace předłohi licencnu předłohu njenarunuja.

Předłoha:Logo
{{Recht am eigenen Bild}}

Hinweis auf die Eigenschaft der Datei als Bildnis einer oder mehrerer Personen

Kedźbu: Sćěhowace předłohi licencnu předłohu njenarunuja.

Předłoha:Recht am eigenen Bild
{{Panoramafreiheit}}

Hinweis auf die Eigenschaft der Datei als Werk, das nach § 59 UrhG vervielfältigt, verbreitet und öffentlich wiedergegeben werden darf

Kedźbu: Sćěhowace předłohi licencnu předłohu njenarunuja.

Předłoha:Panoramafreiheit
{{OTRS}}

Hinweis auf die Klärung von Lizenzfragen per OTRS

Kedźbu: Sćěhowace předłohi licencnu předłohu njenarunuja.

Předłoha:OTRS

Fehlende oder unzureichende Lizenzen[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Předłoha:Achtung

Předłoha Wuslědk
{{Dateiüberprüfung}}

siehe Wikipedia:Dateiüberprüfung

Předłoha:Dateiüberprüfung
{{subst:Dateiüberprüfung/benachrichtigt}}

siehe Wikipedia:Dateiüberprüfung

Předłoha:Dateiüberprüfung/benachrichtigt (Text)
{{Geschützt}}

Commons-Bild nicht in Deutschland verwendbar

Předłoha:Geschützt
{{Geschützt-Ungeklärt}}

Commons-Bild eventuell nicht in Deutschland verwendbar

Předłoha:Geschützt-Ungeklärt
{{Ausnahme}}

Ausnahme

Předłoha:Ausnahme
{{Wobraz-WikimediaCopyright}}

Von Wikimedia urheberrechtlich geschützte Logos

Předłoha:Wobraz-WikimediaCopyright
{{Münze}}

Für Bilder, die an sich nicht die nicht die für urheberrechtlichen Schutz nötige Schöpfungshöhe erreichen, aber ggf. eine persönliche Leistung für den Schutz als Lichtbild aufbringen und eine Münze darstellen, deren Schutzdauer abgelaufen ist

Předłoha:Münze

Michawiki/Licencne předłohi za wobrazy Michawiki/Licencne předłohi za wobrazy

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije