K wobsahej skočić

Trudla Malinkowa

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Trudla Malinkowa (2021)

Trudla Malinkowa, rodź. Grofic (* 21. februara 1955 w Chasowje) je serbska wědomostnica, redaktorka serbskeho ewangelskeho časopisa Pomhaj Bóh (wot 2000) kaž tež předsydka stawizniskeje sekcije a wuběrka za serbske pomniki Maćicy Serbskeje.

W lětach 1992–1995 a znowa wot lěta 2000 dźěłaše wona jako wědomostna sobudźěłaćerka při Budyskim Serbskim instituće. Ćežišća jeje wědomostneho dźěła na serbskim polu tworja wupućowanje Serbow do zamórskich krajow, zestajenje kulturnych pomnikow a biografije wosobinow kaž Jana Kiliana abo Marje Kubašec. Wuslědki slědźenja wozjewi Malinkowa přewažnje w knižnej formje w Ludowym nakładnistwje Domowina kaž tež w mnohich nastawkach w Lětopisu abo Rozhledźe. W nowembrje 2020 poda so na wuměnk.

Wona je zmandźelena ze serbskim fararjom Janom Malinkom, z kotrymž ma pjeć dźěći. W lěće 2021 spožči so Malinkec mandźelskimaj Myto Ćišinskeho za jeju zasłužby na polu serbskich kulturnych stawiznow.

Publikacije (wuběr)[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

  • Serbske pomniki. Přewodnik po serbskich wopomnišćach. Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 2019, ISBN 978-3-7420-2430-5
  • Marja Kubašec – Maria Kubasch. LND, Budyšin 2014. (němsce)
  • Jan Kilian (1811–1884). Pastor, Poet, Emigrant. W: Schriften des Sorbischen Instituts 58. LND, Budyšin 2014. (němsce) (jendź.)
  • Der alte Friedhof in Rohne. Stare pohrjebnišćo w Rownom. Eine Dokumentation. Lusatia-Verlag, Budyšin 2011. (němsce)
  • Serbska poezija 43: Jan Kilian. wud. Kito Lorenc, zest. Trudla Malinkowa, LND, Budyšin 1999. (hsb.)
  • Ufer der Hoffnung – sorbische Auswanderer nach Übersee. LND, Budyšin 1999. (hsb.)

Wotkaz[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije