K wobsahej skočić

Softwara

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

Softwara (mjechka twora) je cyłk wšitkich programow, kotrež so na jednym ličaku, abo powšitkownje na jednej hardware zasadźić hodźa. Rozeznawa so systemowa softwara (dźěłowy system) a nałožowanska softwara (tež aplikaciska softwara; na př. Microsoft Office). Do systemoweje softwary liča wšitke programy, kotrež su za korektny wotběh ličaka zamołwići, kaž tež wšitke programy, kotrež podpěraja wuwiwanje programow (přełožowar a programy za testowanje) a poskićeja powšitkowne słužby (na př. formatěrowanje a particioněrowanje składowacych medijow). Nałožowanska softwara słuži rozrisanju wužiwarskich problemow, kaž na přikład ličenju komplikowanych formulow, wobdźěłanju wobrazow abo tež poskanju hudźby. Prefiks "Soft" zwuraznja, zo jedna so při softwarje wo lochko přeměnjomne komponenty ličaka.

Softwara hodźi so wuwić jako powšitkownje zasadźojomny grat za wužiwarja abo so wusměrić na rozrisanje specielnych problematikow. Tak rozeznawaja so wšelake družiny softwary po swojim wusměrjenju:

  • dźěłowe graty: na př. tabulkowa kalkulacija, tekstowe wobdźěłanje, prezentacija atd.
  • softwara za zawodne funkcije: na př. rjadowanje materiala, produkcija, předawanje, zličbowarstwo, rjadowanje personala atd.
  • branšowa softwara: na př. za twarske, wikowanske abo rjemjelsniske přemysło
  • uniwersalna softwara: na př. standardna softwara za zawodne funkcije, wotběhi, platformy a procesyZ Wikipedije, swobodneje encyklopedije