K wobsahej skočić

Robert Anderson Hall, Jr.

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

Robert Anderson Hall, Jr. (* 4. apryla 1911 w Raleigh, North Carolina; † 2. decembra 1997 w Ithaca, New York) bě ameriski rěčespytnik (ze Zjednoćenych statow), kiž skutkowaše jako profesor na Cornell University w měsće Ithaka (stat New York).

Hall bě předewšěm fachowc za romaniske rěče, ale zaběraše so wjele tež z kreolskimi rěčemi. W tutym nastupanju bě wón woprawdźity pioněr, na tutu temu napisa a wuda tójšto knihow. W lěće 1943 z podpěru United States Armed Services Institute wón wudźěła strukturalistiski zarys melanesiskeho pidgina[1]. Mjez druhimi kreolskimi rěčemi zaběraše so Hall na př. ze surinamskej rěču sranan a z kreolskej rěču kupy Haiti.

Jako romanist formulowaše Hall zajimawu teoriju: po jeho měnjenju romaniske rěče njewuwichu so direktnje z ludoweje łaćonšćiny (sermo vulgaris), ale z tak mjenowaneje protoromanšćiny. Hačrunjež jeho teorija njezda so być plawsibelna (hlej rozdźěle mjez retoromanskimi narěčemi na małej přestrěni šwicarskeho Grischuna), jeho rekonstrukcija někotrych formow je cyle wěsće zajimawa. Zarys protoromanšćiny wón spyta podać w dźěle, kotrež dyrbješe 6 zwjazkow měć, Hall bohužel docpě napisać jenož prěnje tři zwjazki, mjenujcy External History of the Romance Languages (1974), Proto-Romance Phonology (1976) a Proto-Romance morphology (1984).

Bibliografija[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

 • An Analytical Grammar of the Hungarian Language (1938)
 • Melanesian Pidgin English: Grammar, Texts, Vocabulary (1943)
 • New Ways to Learn a Foreign Language (1946)
 • Leave Your Language Alone (1950)
 • Haitian Creole: Grammar, Texts, Vocabulary (1953)
 • Hands Off Pidgin English! (1955)
 • Italian for Modern Living (1959, repr. 1974)
 • Idealism in Romance Linguistics (1963)
 • Introductory Linguistics (1964)
 • Pidgin and Creole Languages (1966)
 • An Essay on Language (1968)
 • External History of the Romance Languages (1974)
 • The Comic Style of P. G. Wodehouse (1974)
 • Stormy Petrel in Linguistics (essays, some polemics) (1975)
 • Proto-Romance Phonology (1976)
 • Language, Literature, and Life (selected essays) (1978)
 • Linguistics and Pseudo-Linguistics (selected essays) (1978)
 • The Kensington Rune-Stone is Genuine (1982)
 • Proto-Romance morphology (1984)
 • A Life for Language: a Biographical Memoir of Leonard Bloomfield (1990)

Žórła[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

 1. Holm, John A., An introduction to pidgins and creoles, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2000. ISBN 0-521-58581-3.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije