K wobsahej skočić

Richard Zahrodnik

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

Richard Zahrodnik (němsce Richard Gärtner; * 29. januara 1884 w Luchowje, † 14. nowembra 1962 w Drježdźanach) bě serbski wučer, ludowy spisowaćel a towarstwowy prócowar w Drježdźanach.

Narodźi so jako syn železnicarja w Luchowje pola Lubija a wopytowaše po šuli wučerski seminar w Pěrnje. Wot 1907 do 1954 skutkowaše jako wučer w Drježdźanach, 1954 poda so na wuměnk.

Zahrodnik běše aktiwny čłon Drježdźanskeju serbskeju towarstwow „Čornobóh“ a „Hromadnik“ a běše po Druhej swětowej wójnje městopředsyda Domowinskeje skupiny w krajnej stolicy. Měješe wuske zwiski z Bjarnatom Krawcom, kotrehož awtobiografiju za čas wójny po diktaće napisa. Wo poměrnje mužow swědči jeho nastawk Rěč při Drježdźanskim wosławjenju Bjarnata Krawca we Łužicy 1931.

Zajimawe su jeho dopomnjenkarske fejetony ze žiwjenja serbskeje wsy na kóncu 19. lětstotka.

Literatura[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

  • Richard Zahrodnik: Z mojeho žiwjenja. Aus meinem Leben. Wudał Friedhard Schneider-Krawc, Žitawa 2021.

Wotkaz[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Žórło[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

  • Jurij Młynk: Zahrodnik, Richard. W: Jan Šołta, Pětr Kunze, Franc Šěn (wud.): Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow. Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 1984, str. 640
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije