Pank

From Wikipedija
Jump to navigation Jump to search

Pank je delnjoserbske swójbne mjeno slědowacych wosobow:

  • Herman Kito Pank (1850–po 1900), chěžkar a ludowy powědar
  • Kito Pank (1808–1895), farar, redaktor a spisowaćel
  • Oskar Pank (1838–1928), farar a kulturny prócowar w młodych lětach
Symbol wjacezymslnosće Tuta strona wjacezmyslnosće naliči nastawki z podobnym pomjenowanjom.
Jeli je će interny wotkaz na tutu stronu posrědkował, sy prošeny wotkaz změnić, zo by bjezposrědnje k prawemu nastawkej wjedł.