K wobsahej skočić

Molekul

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

Molekul je dźěl, kotryž wobsteji z dweju abo wjacorych atomow, zwjazanych přez kowalentnu wjazbu.

Eksistuja molekule, kotrež su z jeničkeho elementa natwarjene (Cl2, S8), ale wjetšina molekulow su zwjazanja njemetalow z druhimi njemetalami abo z połmetalami. Pódla tuteje atomistiskeje definicije je hišće kinematisku: Molekul je skupina atomow, kotraž so w płunowej fazy dlěje hač 10^-13s hromadźe pohibuje.


Formy wjazbow w molekulach[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Atomy su w molekulach přez zhromadne elektronowe poriki zwjazane. Tutym wjazbam rěka "atomowe wjazby" abo "kowalentne wjazby". Rozrjaduju so do:

  • polarnych atomowych wjazbow – diferenca elektronegatiwity leži mjezy 0,4 a 1,7.


Wopisanje molekulow[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Natwar molekulow wopisujemy na wšelakore wašnje. Za jednore molekule wužiwamy sumowu formulu, na př. CH3CH2OH (Ethanol). Předewšěm za kompleksne molekule w organiskej chemiji je sumowa formula njehódna. Eksistuja rozměj molekule ze samsneju sumoweju formulu ale z hinašeju strukturu (konstituciju) – tak pomjenowane izomery. W tym padźe wužiwa so strukturna formula, dokelž natwar grafiski wopisuje.

strukturna formula Phenolphthaleina
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije