Mašinowa rěč

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

Mašinowa rěč abo tež mašinowy kode wobsahuje wšitke programy, kotrychž komanda z kombinacijow wot 0 a 1 wobsteja. Tute so wot ličaka njeposrědnje interpretuja (so wučitaja a wuwjedu). Jedna so tu wo binarny kode, kotryž je za čłowjeka jenož ćežko čitajomny a zrozumliwy. Zwjetša so z pomocu kompilatorw abo assemblerow do mašinoweje rěče přełožuje. Jenož hdyž kmany assembler za specielny procesor faluje, je trěbnje w mašinowej rěči programěrować.

Mašinowe komandy hodźa so w slědowacych kategorijach zjeć:

  • aritmetiske operacije: trěbne za wobličenja
  • logiske operacije: zwjazaja bitowe pola mjez sobu (AND, OR, XOR, NOT)
  • bit-orientowace operacije: zmóžnja wučitanje a manipulowanje jednotliwych bitow w bitowych polach
  • składowace operacije: přenjesu daty mjez procesorowymi registerami a składami
  • přirunace operacije: přirunanje hódnotow
  • regulowace operacije: rozhałužkowanja, kotrež wotběh programa wobwliwuja

Program pisany w mašinowym kodźe mjenuje so objektowy kode.

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije