Lernu!

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Emblem lernu.net

lernu! je darmotne, swobodnje přistupne, wjelerěčne websydło za wuknjenje a rozšěrjenje mjezynarodneje rěče Esperanto. Na stronach hodźi so wo esperanće informować, rěč z pomocu wšelakich kursow wuknyć, gramatiski přehlad wužiwać, zwučowanja činić, rěčne hry hrać, powědančka čitać a na nje posłuchać, wšelake słowniki wužiwać, powěsće z druhimi zajimcami esperanta wuměnić, so na wirtuelnych lekcijach wobdźělić, na esperantowu hudźbu posłuchać a sej samo małe filmy w esperantošćinje wobhladać.

Ideja lernu! jako websydło narodźi so na prěnim seminarje Esperanto@Interreto (E@I) w Stockholmje w aprylu 2000 a bu w oktobrje 2001 na druhim seminarje E@I w Uppsali skonkretizowana. W juliju 2002 dósta projekt podpěru wot załožby Esperantic Studies Foundation a strony buchu potom w awgusće samsneho lěta wutworjene. Bu 21. decembra 2002 startowany a staraja so wo projekt wot toho časa E@I a wjele pomocnikow.

lernu! bu wjacekróć na cejdejkach wudate. Wot 2004 do 2006 su wšelake wersije stronow z přidatnym materialom zwonka interneta wušli: hudźba, programy a druhe kursy esperanta, kotrež pola njejsu. Najnowša wersija steji jenož w interneće k dispoziciji, na CD abo DVD wuńdźe trochu pozdźišo.

lernu! steji w něšto dwaceći rěčach k dispoziciji a šulerjo maja móžnosć sej z rěčnymi pomocnikami w swojej maćeršćinje dopisować.

Nimo wjele kursow za rozdźělne niwowy ma lernu! tež słužby a nastroje: słowniki, přehlad wo gramatice, wótře předčitane powědančka z wobrazami, předstajenje esperanta, powěstnik, knihownju z knihami, hudźbu a filmami. Nimo toho su hry, forumy wo wšelake temach a nowinki z esperantoweho hibanja.

Srjedź lěta 2006 buchu strony wjace hač 75 tysac króć wob měsac wopytane, a ličba stabilnje rosće. Wjace hač tysac wopytowarjow registruje so kóždy měsac. Najwjace wužiwarjow přińdźe z Europy, juhowuchodneje Azije a z wobeju Amerikow. Wjace hač połojcy wopytowarjow su nowački. Tuchwilu lernu! je najwjetše a najpopularniše esperantorěčne kursowe srjedźišćo w interneće.

Wotkazaj[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Hornjoserbske webstrony lernu!
Webstrony lernu! w esperanće

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije