K wobsahej skočić

Just

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
formy mjena
muska forma Just
žónska forma Justowa
swójbne mjeno Justec

Just je serbske swójbne mjeno slědowacych wosobow:

Symbol wjacezymslnosće Tuta strona wjacezmyslnosće naliči nastawki z podobnym pomjenowanjom.
Jeli je će interny wotkaz na tutu stronu posrědkował, sy prošeny wotkaz změnić, zo by bjezposrědnje k prawemu nastawkej wjedł.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije