K wobsahej skočić

Jakub Korjeńk

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

Jakub Korjeńk (* 5. junija 1884 w Ralbicach; † 25. februara 1945 w KZ Neumünster) bě serbski dźěłaćer a wopor nacionalsocializma.

Wón dźěłaše w kaolinowni w Kamjenej pola Rakec a skutkowaše w Sokołskej jednoće Ralbicy a tamnišim spěwnym towarstwje „Lilija“ sobu. Na nacionalsocialistiskich wólbach so njewobdźěleše, agitěrujo w rozmołwach z Thälmannowym hesłom „Štóž Hitlera woli, woli wójnu“, pozdźišo prajo, zo „Hitlerska banda bórze wójnu přěhraje“. Na swojim dźěłowym městnje w kaolinowni podpěrowaše sowjetskich wójnskich jatych ze žiwidłami a drastu a dopomha dwěmaj k ćeknjenju. Jako jednoho z njeju popadnych, zwěsćichu na nim drasty, kotrež běchu prjedy Jakubej Korjeńkej słušali.

W nowembrje 1944 bu Korjeńk dla toho zajaty. Z koncentraciskeho lěhwa Neumünster dósta jeho swójba dnja 25. měrca 1945 telegram, zo bě wón tam dnja 25. februara zemrěł. Sobujaty pozdźišo swójbje rozprawješe, zo běchu jeho hromadźe z 20 druhimi jatymi zabili.

Žórła[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

  • Franc Rajš: Tři dotal njeznate wopory fašizma. W Rozhledźe 12/1992, str. 445–448
  • Jurij Šěn: Towaryšč Jakub. W Nowej dobje 29 (1965) čo. 101 (1. meje 1965), Předźenak, str. 8
  • Alfons Frencl: Jakub Korjeńk, jednory Serb a antifašist. W Płomjenju 17/1971, str. 2–3
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije